Yttrande från Tillsynsmyndigheten beträffande medförvaltare i Saab-konkurserna

Yttrande från Tillsynsmyndigheten beträffande förvaltarnas begäran om en medförvaltare har inkommit till tingsrätten. Yttrandet och bilagor till yttrandet publiceras på tingsrättens hemsida. Tingsrätten avser att meddela beslut i frågan torsdag 12 januari 2012 kl. 14.00. Beslutet kommer att publiceras på tingsrättens hemsida.