Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Risk för strejk i handeln

Handelsanställdas förbund gjorde som Svensk Handel, en opinionsundersökning. - Vi ser att en majoritet håller med oss när vi vill åtgärda orättvisa löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade branscher, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.

Sju personer dömda för grov våldtäkt

Åklagaren har yrkat att sju av de åtalade i första hand ska dömas för att gemensamt och i samförstånd ha begått grov våldtäkt mot målsäganden. Alternativt har även framförts ett yrkande om att de gjort sig skyldiga till medhjälp av grov våldtäkt. Härutöver har även ytterligare en person åtalats dels för medhjälp eller anstiftan till grov våldtäkt och dels för egen grov våldtäkt i ett avslutande…

Dom i tvistemål: T 1829-10

En bostadsrättsförening har ansetts ha utredningsskyldighet och bevisbördan för att förutsättningarna är uppfyllda för att beslut på föreningsstämma ska fattas med kvalificerad majoritet enligt 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen (1991:614). Regleringen i lagrummet har ansetts omfatta även beslut som inte innebär att en lägenhet förändras fysiskt men ändå menligt inverkar på en…

Svenska lagar, praxis & regler!