Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Utökning av rättshjälp till HD

HD-beslut: Mannens timmar för rättshjälp i skadeståndsmålet mot staten har tagit slut nu när målet ska prövas i hovrätten. Han har redan i tingsrätten fått en utökning av timmarna. Högsta domstolen avgöra om mer ska tillåtas.

Rättsområde: Allmän processrätt

Precisering av "utestängande missbruk"

EU-domstolen: En lågprispolitik som ett företag i dominerande ställning tillämpar gentemot vissa viktiga tidigare kunder hos en konkurrent kan inte anses utgöra ett utestängande missbruk endast på den grunden att det pris som företaget tillämpar gentemot en av dessa kunder understiger de genomsnittliga totala kostnader som kan hänföras till den aktuella verksamheten, men överstiger de genomsnittliga inkrementella * kostnader som kan hänföras till densamma.

Rättsområde: EG-konkurrensrätt

HD ska pröva utlämnande av allmän handling

HD-beslut: Tingsrätten avslog en ansökan om att få ut en omaskad kopia av åklagarens ansökan om förordnande av offentlig försvarare i ett bokföringsmål. Den misstänktes identitet var sekretessbelagd. Hovrätten fastställde beslutet. Nu ska HD pröva saken.

Rättsområde: EKO-brott, Processrätt

HD ska pröva kokaindom

HD-beslut: En 21-årig man dömdes av tingsrätten för narkotikabrott till fängelse i ett år och nio månader eftersom han hade 87 gram kokain i överlåtelsesyfte. Efter att hovrätten fastställt domen överklagade riksåklagaren. Brottet är enligt åklagaren grovt och straffvärdet bör något överstiga minimistraffet för grovt brott. HD har nu meddelat prövningstillstånd.

Rättsområde: Narkotikabrott

Prövningstillstånd:

Mål om straff- och skadeståndsansvar enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Fråga bl.a. om det finns upphovsrättsligt skydd (1 kap. 1 § upphovsrättslagen) eller skydd för närstående rättigheter (5 kap. 46 §) till sändning av ishockeymatch och om s.k. länkning på internet till sändningen utgör en handling som omfattas av upphovsrättshavarens ensamrätt (1 kap...

Inte människohandel att ta hit rumänska kvinnor för prostitution

Hovrättsdom: Tingsrätten dömde två män för människohandel efter att de fått två rumänska kvinnor till Sverige för att sälja sex. Hovrätten anser dock inte att det uppstått ett sådant maktförhållande mellan gärningsmän och offer som krävs för att gärningen ska bedömas som människohandel. Istället dömer hovrätten männen för koppleri.

Rättsområde: Brott mot person

Fler anmälningar om våld och hot på jobbet

Anmälningar om skador orsakade av våld och hot på jobbet har ökat med 33 procent under de senaste fem åren. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket. Men statistiken talar egentligen bara för att arbetsgivarna blivit bättre på att anmäla, enligt tidningen Arbetet.

Svenska lagar, praxis & regler!