Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Pt för påföljd

HD-beslut: Tingsrätten dömde en man för misshandel av sin son till två månaders fängelse. Hovrätten ändrade till villkorlig dom och samhällstjänst. Mannen yrkade att HD skulle sätta ner antalet samhällstjänsttimmar eftersom han suttit häktad en månad. HD har nu meddelat prövningstillstånd.

Rättsområde: Allmän straffrätt

Dom i ”Arenamålet”

Dom i det s.k. Arenamålet, tingsrättens målnummer B 2782-10, meddelas fredagen den 11 maj 2012 klockan 11.00. Med anledning av domen är tingsrättens juristledamöter tillgängliga för frågor kl. 12.00 samma dag.

Kapitalsskyddsregler tillämpliga på AB som komplementär i KB

Hovrättsdom: De aktiebolagsrättsliga kapitalskyddsreglerna i 1975 års lag var i och för sig tillämpliga när aktiebolaget agerade som komplementär i kommanditbolaget som pantförskrev sin fastighet. Men det är bara aktiebolaget som kan göra en eventuell ogiltighet gällande och därför ogillas kommanditbolagets talan mot banken.

Rättsområde: Fordringsrätt, Aktiebolagsrätt

Svenska lagar, praxis & regler!