Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Skydd för konsumenter får förstärkas

EU-domstolen: EU:s lagstiftning syftar i princip endast till att undanröja oskäliga avtalsvillkor – men den tillåter medlemsstaterna att ge konsumenter en högre skyddsnivå. Medlemsstaterna får i enlighet härmed föreskriva att ett avtal mellan en konsument och en näringsidkare som innehåller ett oskäligt avtalsvillkor är ogiltigt om sådan åtgärd garanterar bättre skydd för konsumenten.

Rättsområde: Övrig EG-rätt

Karlstads kommun får varumärkesskydd för sitt elnät

Patentbesvärsrätten: PRV ansåg inte att det kommunala bolaget kunde få registrera varumärket KARLSTADS STADSNÄT för sina fiberoptiska telekommunikationstjänster på grund av ortnamnet i märket. Men PBR konstaterar liksom i några tidigare fall den senaste tiden att det måste finnas ett antagligt samband om kvalitet eller andra egenskaper för att ett ortnamn i ett varumärke ska vara ett registreringshinder. Eftersom det inte gör det ska märket tillåtas.

Rättsområde: Varumärkesrätt

Svenska lagar, praxis & regler!