Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Ny lag: Hemlig teleövervakning får användas utan att någon är misstänkt

Hemlig teleövervakning ska få användas även i en förundersökning där inte någon är misstänkt för brott. Och beslut ska i i brådkande fall få fattas direkt av åklagare. Det är två att de ändringar som Riksdagen har beslutat om när det gäller hemliga tvångsmedel.

Dom i ”Bergamålet”

Hovrätten har idag fastställt Kalmar tingsrätts domslut i det så kallade Bergamålet, dvs det mål där ett antal ungdomar i februari i år dömdes för ha satt eld på sopkärl i Berga centrum i Kalmar och därigenom föranledde att en stor byggnad kom att eldhärjas och bli helt förstörd.

Dom i "Bergamålet"

Hovrätten har idag fastställt Kalmar tingsrätts domslut i det så kallade Bergamålet, dvs det mål där ett antal ungdomar i februari i år dömdes för ha satt eld på sopkärl i Berga centrum i Kalmar och därigenom föranledde att en stor byggnad kom att eldhärjas och bli helt förstörd.

Läkare döms för sexuellt ofredande

Tingsrättsdom: En 41-årig läkare döms av tingsrätten för ett flertal fall av sexuella ofredanden till två års fängelse. Han har regelmässigt förmått kvinnorna att ta av sig sina kläder och fört in sina fingrar i deras underliv, trots att de sökt för åkommor som förkylning och igentäppta bihålor.

Rättsområde: Brott mot person

Firmor hinder mot figurvarumärke för korv

Patentbesvärsrätten: Både PRV och PBR anser att två firmor som sysslar med kiosk- och restaurangverksamhet har så stort skydd för alla slags livsmedel att ett figurvarumärke för enbart korvar inte kan tillåtas. PBR anser att ordet SULTAN är så dominant i sammanhanget att ordtillägg och figurutförandet i det sökta märket med bilder av en tupp och en uppskuren korv saknar betydelse.

Rättsområde: Varumärkesrätt

HD oenig om editionsyrkande i skiljetvist

HD-beslut: Med en ledamot skiljaktig får bolaget bifall till editionsyrkandet i skiljetvisten. Domstolen ska inte lägga sig i skiljemannens bedömning om handlingarnas betydelse som bevis utan endast pröva lagligheten. Även om det i detta fall handlar om yrkeshemligheter finns inga hinder mot edition.

Rättsområde: Skiljemannarätt, Allmän processrätt

Med rätt underlag visade omröstningen majoritet

Hovrättsdom: Föreningens beslut om fastighetsförvärvet biträddes av erforderlig majoritet. Domstolarna är överens om att omröstningens utfall ska beräknas för var och en av tre samtaxerad fastigheterna. En museilägenhet ska inte ingå i underlaget eftersom den inte kan anses vara upplåten till nyttjande mot vederlag.

Rättsområde: Bostadsrätt

Kvinna döms för mordförsök

Hovrättsdom: Tingsrätten ansåg att knivhugget skulle bedömas som grov misshandel. Men hovrätten skriver att även kvinnan var berusad, finns det inget som antyder att hon inte visste vad hon gjorde. Hon döms för försök till mord till sex års fängelse.

Rättsområde: Brott mot person

Svenska lagar, praxis & regler!