Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Konkursansökan från Saab-bolagen

2011-12-19 SAAB Automobile Aktiebolag, Saab Automobile Tools AB och Saab Automobile Powertrain AB ansöker om att bli försatta i konkurs SAAB Automobile Aktiebolag, Saab Automobile Tools AB och Saab Automobile Powertrain AB har idag ansökt om att bli försatta i konkurs. Tingsrätten avser att pröva ansökan och utse förvaltare skyndsamt. Dagen sammanträde i fråga om rekonstruktionens upphörande m….

Saab-bolagen begär sammanträde i frågan om rekonstruktionens upphörande m.m.

2011-12-13 Saab-bolagen begär sammanträde i frågan om rekonstruktionens upphörande m.m. Saab-bolagen har idag begärt att tingsrätten prövar rekonstruktörens begäran att rekonstruktionen ska upphöra vid ett sammanträde.  Bolagen har också begärt förlängning av tiden för företagsrekonstruktionen. Tingsrätten kommer att pröva frågorna om rekonstruktionens upphörande respektive förlängning vid ett…

Förvaltningsrätten beslutar att rättspsykiatrisk vård av Sara Svensson ska upphöra

Förvaltningsrätten i Linköping meddelar idag dom i målet angående chefsöverläkarens ansökan om att den rättpsykiatriska vården beträffande Sara Svensson ska upphöra. Förvaltningsrätten beslutar att den rättspsykiatriska vården ska upphöra eftersom det är låg risk för återfall i allvarlig brottslighet och det heller inte finns behov av rättspsykiatrisk vård med hänsyn till hennes psykiska och…

Rekonstruktören Guy Lofalk anmäler att SAAB Automobile Aktiebolag ådragit sig nya förpliktelser under rekonstruktionen

Rekonstruktören Guy Lofalk anmäler att SAAB Automobile Aktiebolag ådragit sig nya förpliktelser under rekonstruktionen Rekonstruktören har idag anmält att SAAB Automobile Aktiebolag ådragit sig nya förpliktelser under rekonstruktionen, i strid mot lämnade instruktioner och mot bestämmelserna i 2 kap 15 § lagen om företagsrekonstruktion. SAAB Automobile Aktiebolag har möjlighet att yttra sig öve…

Tingsrätten fäller före detta kommuntjänsteman och byggbolagsföreträdare

Tingsrätten har dömt en före detta kommuntjänsteman i Norrköpings kommun för grovt mutbrott, mutbrott, grov trolöshet mot huvudman och anstiftan till trolöshet mot huvudman till ett år tre månaders fängelse. Vidare har tingsrätten dömt en innehavare av en byggfirma för grov bestickning och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman till villkorlig dom och 180 dagsböter, motsvarande tio månaders…

Långa fängelsestraff för grova bidragsbrott

Linköpings tingsrätt meddelar idag dom i målet mot den fyrtioåttaårige man och hans medhjälpare som stått åtalade för omfattande bedrägerier och bidragsbrott riktade mot Försäkringskassan. Huvudmannen döms på alla punkter för grovt bedrägeri, grovt bidragsbrott, bedrägeri och bidragsbrott. Hans tidigare sambo och två bröder, som alla tre arbetat som personliga assistenter åt huvudmannen, döms f…

Svenska lagar, praxis & regler!