Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Riksåklagaren: Inga åklagarfel i barnläkarmålet

Riksåklagaren Anders Perklev har på eget initiativ granskat hur åklagarna har handlagt det så kallade barnläkarmålet där en läkare från Astrid Lindgrens barnsjukhus friades av tingsrätten från åtalet om dråp. RÅ:s slutsats är att det inte finns någon anledning att kritisera åklagarnas rättstillämpning.

HD ska pröva otillbörlig marknadspåverkan

HD-beslut: Underinstanserna dömde en man i 55-årsåldern för otillbörlig marknadspåverkan. I överklagandet till HD skriver mannens ombud att mannen hade en långsiktig affärsidé att från ett ägarperspektiv förvärva aktier i det aktuella bolaget. HD har nu meddelat prövningstillstånd.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott

Svenska lagar, praxis & regler!