Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT GÄLLANDE FÖRETAGSREKONSTRUKTION (SAAB)

Vänersborgs tingsrätt avslog den 9 september 2011 SAAB Automobile AB:s, SAAB Automobile Powertrain AB:s och Saab Automobile Tools AB:s ansökningar om företagsrekonstruktion. De tre bolagen har idag inkommit med ett överklagande av tingsrättens avslagsbeslut. Tingsrätten kommer under tisdagen att skicka överklagandet och tingsrättens akter i ärendena till Hovrätten för Västra Sverige. …

Ny migrationsdomstol föreslås placeras i Umeå

Domstolsverket fick tidigare i år regeringens uppdrag att lämna förslag till inrättande och geografisk placering av en ny migrationsdomstol. Utifrån en samlad bedömning, där hänsyn bland annat tagits till möjligheten att kunna rekrytera kvalificerad personal, föreslår Domstolsverket att den nya domstolen placeras i Umeå. Förslaget går nu ut på remiss. 

KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB

Vänersborgs tingsrätt har idag mottagit ca knappt 900 ansökningar från vissa  SAAB-anställda om att SAAB Automobile AB ska försättas i konkurs. De anställda som har gett in ansökningarna är medlemmar i fackföreningarna Unionen och Ledarna. Tingsrätten kommer efter inledande registrering och kontroll att snarast lägga ut ansökningarna på hemsidan.   Kontaktperson Cecilia Tisell 0521-27 02 64…

Att köpa häst

Att köpa häst. Vid köp av häst finns det mycket att tänka på. Hästen som handelsobjekt är mycket speciell; inte minst på grund av att den är dyrare än de flesta andra djur. Olika hästar skiljer sig också markant från varandra då det finns stora variationer beroende på användningsområde, ras, pris, ålder och kvalité. Det är därför viktigt att Du har ett köpeavtal som är anpassat just efter Ditt hästköp och som i största möjliga mån gör att Du undviker både formella fel samt även eventuella fel och brister hos hästen.

Vid köp av häst bör naturligtvis veterinärbesiktning ingå. Som köpare är det bra om Du anlitar den veterinär som sedan kommer att ha hand om hästen vid vaccinationer och eventuell sjukdom. Vad som är normalt och inte beror på; det finns ofta inga riktigt bestämda gränser mellan vad som är normalt och vad som är sjukligt. Olika veterinärer tillmäter iakttagna förändringar olika betydelse. Viktigt är att Du inte godtar ett gammalt veterinärintyg då en häst kan ådraga sig skador och sjukdomar efter utförd veterinärbesiktning men innan Ditt köp. Du bör också anlita en veterinär som har hästar som specialitet.

Upprätta alltid ett köpekontrakt vid köp av häst då ett rätt upprättat köpekontrakt är en god förutsättning för att undvika framtida tvister om vad som överenskommits vid köpet. Två av våra hästjurister på Waldenberg Melin Juridik har tävlingsridit under många år och har stor kunskap om hästjuridik och vet därför vad som är viktigt för Dig som köpare. Se till att få ett köpeavtal som är anpassat efter Dina behov och som ger Dig en säkerhet att falla tillbaka på i eventuella framtida tvister.

Omedelbart efter köp av hästen bör hästen försäkras i den fullständiga försäkringsformen A1; köpekontraktet bör stadga att köpet skall återgå om Du inte kan få hästen fullständigt A1-försäkrad. Försäkringsbeloppet skall uppgå till fulla köpeskillingen.

Lycka till med Ditt hästköp! Uppkommer det frågor i samband med detta är Du välkommen att kontakta en av våra hästjurister.

BESLUT I FRÅGAN OM REKONSTRUKTION FÖR SAAB

Vänersborgs tingsrätt har denna dag kl. 14.00 beslutat att avslå SAAB Automobile Aktiebolags, Saab Automobile Powertrain AB:s och Saab Automobile Tools AB:s ansökningar om företagsrekonstruktion. Beslutet finns utlagt på Vänersborgs tingsrätts hemsida.    Kontaktperson är rådmannen Cecilia Tisell, 0521 – 27 02 64.

TIDPUNKT FÖR BESLUT GÄLLANDE FÖRETAGSREKONSTRUKTION FRÅN SAAB

Som Vänersborgs tingsrätt tidigare informerat om har tingsrätten idag mottagit ansökningar om företagsrekonstruktion från SAAB Automobile AB, SAAB Automobile Powertrain AB och SAAB Automobile Tools AB. Tingsrätten informerar nu om att beslut i ärendena kommer att meddelas torsdagen den 8 september 2011 kl. 14.00. Beslutet kommer att läggas ut på Vänersborgs tingsrätts hemsida. De domare som…

Beskattning av båtförmån p.g.a. dispositionsrätt

Beskattning av båtförmån p.g.a. dispositionsrätt! Enligt denna intressanta dom har det slagits fast att en person kan komma att beskattas för förmån av en båt även om företaget förvärvat båten för sin näringsverksamhet. Skälet är att det funnits möjlighet att privat disponera företagets båt. Fortsätt läsa Beskattning av båtförmån p.g.a. dispositionsrätt

Svenska lagar, praxis & regler!