Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Rekonstruktören Guy Lofalk anmäler att SAAB Automobile Aktiebolag ådragit sig nya förpliktelser under rekonstruktionen

Rekonstruktören Guy Lofalk anmäler att SAAB Automobile Aktiebolag ådragit sig nya förpliktelser under rekonstruktionen Rekonstruktören har idag anmält att SAAB Automobile Aktiebolag ådragit sig nya förpliktelser under rekonstruktionen, i strid mot lämnade instruktioner och mot bestämmelserna i 2 kap 15 § lagen om företagsrekonstruktion. SAAB Automobile Aktiebolag har möjlighet att yttra sig öve…

Tingsrätten fäller före detta kommuntjänsteman och byggbolagsföreträdare

Tingsrätten har dömt en före detta kommuntjänsteman i Norrköpings kommun för grovt mutbrott, mutbrott, grov trolöshet mot huvudman och anstiftan till trolöshet mot huvudman till ett år tre månaders fängelse. Vidare har tingsrätten dömt en innehavare av en byggfirma för grov bestickning och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman till villkorlig dom och 180 dagsböter, motsvarande tio månaders…

Långa fängelsestraff för grova bidragsbrott

Linköpings tingsrätt meddelar idag dom i målet mot den fyrtioåttaårige man och hans medhjälpare som stått åtalade för omfattande bedrägerier och bidragsbrott riktade mot Försäkringskassan. Huvudmannen döms på alla punkter för grovt bedrägeri, grovt bidragsbrott, bedrägeri och bidragsbrott. Hans tidigare sambo och två bröder, som alla tre arbetat som personliga assistenter åt huvudmannen, döms f…

Rekonstruktören begär att företagsrekonstruktionen för SAAB-bolagen ska upphöra

Rekonstruktören Guy Lofalk har begärt att företagsrekonstruktionen för SAAB-bolagen ska upphöra. SAAB-bolagen, de borgenärer som var närvarande vid borgenärssammanträdet den 31 oktober 2011 samt de personer som ingår i borgenärskommittén kommer att ges tillfälle att yttra sig innan tingsrätten meddelar något beslut. Yttrandefristen löper ut torsdagen den 15 december 2011 klockan 13.00….

Domstolsverket föreslår ny domstol i Umeå

Domstolsverket fick i april 2011 regeringens uppdrag att lämna förslag till inrättande och placering av en ny migrationsdomstol. I september hade Domstolsverket tagit fram ett förslag som då skickades ut på remiss. Efter att synpunkter har hämtats in föreslår Domstolsverket till regeringen att den nya domstolen placeras i Umeå med Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län so…

Stockholms tingsrätt har idag meddelat friande dom i det s.k. SOS Alarm-målet

Stockholms tingsrätt har idag friat den SOS-sjuksköterska som stått åtalad för grovt vållande till annans död i januari i år i Stockholm. SOS-sjuksköterskan underlät att skicka ambulans till en ung man som ringde in till SOS Alarm, trots att en eller flera av hans vitala funktioner andning, cirkulation och medvetande var allvarligt hotade.  Enligt tingsrätten har det utan tvekan ålegat…

Filipstadskvinnan döms för mord till 16 års fängelse

Värmlands tingsrätt har idag dömt den 44-åriga kvinnan hemmahörande i Filipstad för mord till 16 års fängelse.    Tingsrätten konstaterar att kvinnans uppgifter om hur hon av misstag avfyrat vapnet motsägs av bevisningen i målet. Det är därför ställt utom rimligt tvivel att kvinnan avsiktligen dödat sin make.  För mord är föreskrivet fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år eller på…

Svenska lagar, praxis & regler!