Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

RÅ 2004 ref. 80

Vid beräkning av inkomst från fåmansbolag på grundval av löneunderlag i dotterbolag har fördelning av löneunderlaget ansetts kunna ske mellan ägare av två moderbolag till dotterbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2004 ref. 80

RÅ 2006 ref. 38

En med tillstånd av behörig myndighet i Luxemburg företagen sammanläggning eller ombildning av fonder som omfattas av UCITS- direktivet har inte ansetts leda till att kapitalvinst skall tas upp, oavsett om kraven på placeringsinriktning m.m. inte motsvarar dem som gäller i liknande fall för svenska fonder. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2006 ref. 38

RÅ 2009 ref. 100

En rysk association har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2009 ref. 100

RÅ 2008 ref. 65- uttagsbeskattning av bostadsrättsförening

Förutsättningar för uttagsbeskattning finns inte när en bostadsrättsförening övergår till att beskattas enligt reglerna för privatbostadsföretag, eftersom övergången inte ansetts medföra någon förändring av föreningens skattskyldighet. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2008 ref. 65- uttagsbeskattning av bostadsrättsförening

Tingsrätter föreslås läggas samman

Domstolsverket har tagit fram en promemoria om den framtida organisationen för vissa av de tingsrätter som tidigare ansvarade för den fastighetsrättsliga inskrivningsverksamheten. Domstolsverket föreslår att fyra av dessa tingsrätter läggs samman med annan domstol. Förslaget går nu ut på remiss.

Två tilltalade försatta på fri fot i Alby målet

I mål mellan åklagaren och tre ungdomar angående mord, anstiftan och medhjälp till mord som skulle ha ägt rum i Alby den 31 juli 2010 har tingsrätten hållit huvudförhandling som avslutades den 19 januari 2011. Tingsrätten har nu efter fortsatt överläggning beslutat att försätta den person som åtalats för medhjälp till mord på fri fot. Redan tidigare har den person som åtalats för anstiftan till…

Kammarrätten ger Tele2 rätt till förlustavdrag med drygt 13 miljarder kronor

Skatteverket och länsrätten vägrade Tele2 avdrag för den förlust som enligt bolaget uppkom vid likvidationen av det Luxemburgbaserade dotterbolaget S.E.C. SA under 2001 med hänvisning till att det inte handlade om en verklig förlust eftersom tillgångar i dotterbolaget tidigare överförts till ett annat bolag i Tele2-koncernen.

Beslut och utslag: Ö 1824-07

Ideella organisationers rätt att överklaga enligt 16 kap. 13 § miljöbalken förutsätter bl.a. att organisationen har lägst 2 000 medlemmar. Sedan förhandsavgörande hämtats in från EG-domstolen har denna förutsättning inte beaktats vid överklagande av ett tillstånd till vattenverksamhet.

Avgörande: Ö 1824-07

Ideella organisationers rätt att överklaga enligt 16 kap. 13 § miljöbalken förutsätter bl.a. att organisationen har lägst 2 000 medlemmar. Sedan förhandsavgörande hämtats in från EG-domstolen har denna förutsättning inte beaktats vid överklagande av ett tillstånd till vattenverksamhet.

Svenska lagar, praxis & regler!