Åklagaren överklagar friande domar i andeutdrivningsmålet

Åklagaren kommer att överklaga de friande domarna mot samtliga fyra personer som tidigare stod åtalade för att ha utsatt en 12-årig flicka för omfattande kränkningar genom exorcism.– Jag anser att tingsrätten gjorde en felaktig bevisvärdering och att det finns stora möjligheter att hovrätten ändrar domen, säger kammaråklagare Daniel Larson.

Hinder för utlämning till Marocko

HD-beslut: Åklagaren i Marocko ville att mannen skulle utlämnas för påstått terrorbrott. Men Högsta domstolen anser inte att det finns sannolika skäl till att mannen begått gärningarna. Därför finns det hinder för utlämning.

Rättsområde: Allmän straffrätt, Övriga specialreglerade brott

Ledningsrättsfråga får PT

HD-beslut: Frågan om det är möjligt att upplåta ledningsrätt för en teknikbod som är beroende av en mast som inte är upplåten med sådan rätt ska prövas av Högsta domstolen. Hovrättspraxis går isär.

Rättsområde: Fastighetsrätt

Skiljedomen verkställbar i Sverige

Hovrättsbeslut: Den utländska skiljedomen förklaras verkställbar i Sverige vad gäller det svenska bolagets betalningsförpliktelser. Att det svenska bolaget har motkrav enligt domen utgör inget hinder utan får beaktas vid verkställigheten av skiljedomen.

Rättsområde: Skiljemannarätt, Allmän processrätt

Ingen strejk på Flygbussarna i dag

Kommunal och Vårdföretagarna är nu överens om hur det nya avtalet för personliga assistenter ska se ut. Sympatistrejken mot flygbussarna har därmed avblåsts. - Det är bra att vi fått igenom förbättrad anställningstrygghet för personliga assistenter, kommenterar Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund överenskommelsen.

Svenska lagar, praxis & regler!