Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Dom från Migrationsöverdomstolen: DNA-analys vägs in i mål om permanent uppehållstillstånd

Migrationsöverdomstolen beviljar permanent uppehållstillstånd för ett barn och barnets mamma på grund av anknytning till pappan trots vissa oklarheter kring deras identiteter. Beviskraven har sänkts på grund av säkerställt föräldraskap genom bland annat DNA-analys samt tillförlitliga uppgifter som föräldrarna lämnat.

Ansökan om medförvaltare i Saab-konkurserna

Ansökan om medförvaltare i Saab-konkurserna Förvaltarna i Saab-konkurserna har i dag inkommit med en begäran om en medförvaltare. Förvaltarnas begäran har översänts till Tillsynsmyndigheten för yttrande senast den 12 januari 2012 kl. 14.00. Tingsrätten avser att därefter meddela beslut i frågan. Förvaltarnas begäran publiceras på tingsrättens hemsida. Även beslutet kommer att publiceras på…

Svenska lagar, praxis & regler!