Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Ny domstol bildas i Nacka tingsrätt

Den 2 maj blir Nacka tingsrätt en av Sveriges fem mark- och miljödomstolar. Antalet mål per år som rör mark- och miljödomstolen beräknas öka med runt 100 procent. För att motsvara måltillströmningen har tingsrätten anställt 11 nya medarbetare. Under våren och hösten kommer ytterligare 5 nya medarbetare att anställas.

Svea hovrätt får ett större ansvar för miljö- och fastighetsfrågor

Den 2 maj inrättas Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Samtidigt bildas fem mark- och miljödomstolar. Förändringarna syftar till att samordna och effektivisera beslutsprocessen. Mark- och miljööverdomstolen kommer i fortsättningen att handlägga alla överklagade mål från landets fem nya mark- och miljödomstolar. Dessa nya domstolar blir en del av tingsrätterna i Nacka, Vänersborg,…

Ny domstol bildas i Vänersborg

Den 2 maj blir Vänersborgs tingsrätt en av Sveriges fem nya mark- och miljödomstolar. Den årliga ökningen av mål till den nya domstolen beräknas samtidigt att öka med över 100 procent. För att motsvara måltillströmningen har tingsrätten anställt 19 nya medarbetare och byggt ut sina lokaler.

Bodelning enligt sambolagen

Sambolagen och bodelning Många lever idag såsom sambo under långa tidsperioder. En vanlig missuppfattning mellan sambor är att sambolagen ger lika bra skydd som äktenskapslagstiftningen. Det ekonomiska skyddet för sambor är dock mycket svagare än för gifta när samboförhållandet upphör och en bodelning ska genomföras.

Sambolagen medför att vardera part äger den egendom som de ägde innan samboförhållandet inleddes. Såsom samboegendom ses endast den bostad och det bohag som samborna har anförskaffat för gemensamt bruk. Vid en bodelning enligt sambolagen är det den gemensamt inköpta egendomen som skall delas lika mellan parterna. Som sambor bodelar man inte aktier, fonder eller vad som finns på bankkonton.

Kan man som sambor inte enas vid en bodelning har man möjlighet att ansöka om en bodelningsförrättare. Denne kommer då att gå igenom sambornas egendom för att sedan fatta beslut i enlighet med de regler om bodelning som finns i sambolagen. För att undvika onödiga tvister är det därför bra att sambor redan tidigt i samboförhållandet bestämmer hur de önskar reglera sina egendomsförhållanden. Detta görs genom ett samboavtal, vilket är en trygghet för båda parter under förhållandet. Samboavtalet medför också att onödiga tvister undviks vid en separation och efterföljande bodelning.

Om Du är sambo och mitt uppe i en separation och bodelning, eller bara har frågor om hur Du bäst skyddar Dig inför framtiden, är Du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper Er att upprätta det samboavtal som ger bäst skydd med hänsyn till Era specifika behov. Våra jurister är även behjälpliga med att upprätta andra dokument som kan vara ett viktigt ekonomiskt skydd för sambor såsom till exempel skuldebrev, samäganderättsavtal och testamente mellan sambor.

Waldenberg Melin Juridik flyttar till nya lokaler

Från och med den 11 april finns vi i nya lokaler på Götabergsgatan 20 i Göteborg. Götabergsgatan ligger i Vasastaden, mellan Vasaplatsen och Avenyn, på kort gångavstånd från spårvagns- och busshållplatserna Valand och Vasaplatsen. Det finns parkeringar på Götabergsgatan och man kan också parkera på Heden och gå några kvarter upp för Vasagatan.

Våra telefonnummer, mailadresser och faxnummer är de samma som tidigare.

Välkomna till våra nya lokaler!

Ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle m.m. inlämnad till miljödomstolen

Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 16 mars 2011 tagit emot en ansökan från Svensk Kärnbränslehantering AB om tillstånd enligt miljöbalken till att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmark i Östhammars kommun. Ansökan omfattar även tillstånd till mellanlagring och kapsling av använt kärnbränsle i Oskarshamns kommun. Enligt miljöbalken är det regeringen som ska avgöra om…

Svenska lagar, praxis & regler!