Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Prövningstillstånd:

Mål om straff- och skadeståndsansvar enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Fråga bl.a. om det finns upphovsrättsligt skydd (1 kap. 1 § upphovsrättslagen) eller skydd för närstående rättigheter (5 kap. 46 §) till sändning av ishockeymatch och om s.k. länkning på internet till sändningen utgör en handling som omfattas av upphovsrättshavarens ensamrätt (1 kap...

Inte människohandel att ta hit rumänska kvinnor för prostitution

Hovrättsdom: Tingsrätten dömde två män för människohandel efter att de fått två rumänska kvinnor till Sverige för att sälja sex. Hovrätten anser dock inte att det uppstått ett sådant maktförhållande mellan gärningsmän och offer som krävs för att gärningen ska bedömas som människohandel. Istället dömer hovrätten männen för koppleri.

Rättsområde: Brott mot person

Fler anmälningar om våld och hot på jobbet

Anmälningar om skador orsakade av våld och hot på jobbet har ökat med 33 procent under de senaste fem åren. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket. Men statistiken talar egentligen bara för att arbetsgivarna blivit bättre på att anmäla, enligt tidningen Arbetet.

Aktieägaren behöver inte betala Delphis räkning

Hovrättsdom: Advokatfirman Delphi kan inte kräva en större aktieägare i det konkursade bolaget på betalning för utförda tjänster. Hovrätten finner nämligen, till skillnad från tingsrätten, att hans ställning inte varit tillräckligt framträdande.

Rättsområde: Fordringsrätt, Obeståndsrätt, Aktiebolagsrätt

Svenska lagar, praxis & regler!