Olämpligt att höra alla vittnen per telefon

HD-beslut: Det var olämpligt att höra samtliga åklagarvittnen per telefon när kvinnan dömdes för snatteri. Tingsrättens handläggning innefattar ett sådant rättegångsfel att det föreligger synnerliga skäl för att kvinnans överklagande ska prövas i hovrätten.

Rättsområde: Egendomsbrott, Allmän processrätt

Skärpt straff för dubbelt mordförsök

Hovrättsdom: Mannen knivhögg hustrun och hennes nye bekant och dömdes i tingsrätten för mordförsök. I hovrätten ändrade kvinnan sin berättelse mer till stöd för mannen. Den versionen anser hovrätten inte trovärdig utan skärper i stället straffet från åtta till tio års fängelse.

Rättsområde: Brott mot person

Förvaltningsrätten i Karlstad redo att inrätta migrationsdomstol

Sedan sammanläggningarna av länsrätterna i Värmlands och Örebros län den 15 februari 2010 har den nybildade Förvaltningsrätten i Karlstad kämpat med en mycket hög arbetsbelastning. Samtidigt har både Karlstads kommun och länsstyrelsen i Värmland lobbat för att Sveriges fjärde migrationsdomstol ska placeras i Karlstad. Nu menar Anders Österlin, lagman vid Förvaltningsrätten i Karlstad, att man…

Avvisning i lagfartstvist upphävs

Hovrättsbeslut: Inskrivningsmyndighetens avvisning av kvinnans lagfartsansökan upphävs. Myndigheten har inte haft fog för att förelägga henne att väcka talan efter att senare lagfartssökande hävdat tvesalu. Handläggningen har inte följt den rätta ordningen.

Rättsområde: Fastighetsrätt

Svenska lagar, praxis & regler!