Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Medges återbetalning av kupongskatt

Kammarrättsdom: Skillnaden i behandling mellan svenska och utländska investeringsfonder är inte motiverad utifrån ändamålet att upprätthålla det svenska skattesystemets inre sammanhang. Fonden i Luxemburg har därför rätt till återbetalning av kupongskatt på utdelningar i svenska aktiebolag.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt

Ingen solidarisk skadeståndsskyldighet för föräldrar

Hovrättsdom: Föräldrarna blev i tingsrätten solidariskt skadeståndsskyldiga med dottern eftersom de inte pekat på några åtgärder de vidtagit för att förhindra dotterns brottslighet. Hovrätten befriar föräldrarna från det solidariska skadeståndsansvaret. De har vidtagit de åtgärder som kan begäras av dem, anser hovrätten.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Brott mot person, Egendomsbrott

Får rätt till förseningsvite – slipper betala del av kontraktsarbete

Hovrättsdom: Tingsrätten kom fram till att Nacka Företagsby AB skulle betala nästan 400.000 kronor till Finja Prefab AB för återstående betalning av kontorsarbete. Hovrätten ändrar och anser att avtalet ska tolkas som Nacka Företagsby gjort gällande. Därför har Nacka Företagsby rätt till förseningsvite, vilket kvittas mot det yrkade beloppet.

Rättsområde: Entreprenadrätt, Fordringsrätt

Dom i Blocketmålet

Tingsrättsdom: Varbergs tingsrätt dömer idag 21 av 22 åtalade personer i Blocketmålet för grova bedrägerier, några till fängelse upp till två år. Mer än 250 personer har lurats att sätta in pengar på konton utan att få någon vara. De dömda ska återbetala dessa belopp.

Rättsområde: Egendomsbrott

Danderyds Centrum och Mörby Centrum kan bli varumärken

Patentbesvärsrätten: PRV tyckte inte att varken DANDERYDS CENTRUM eller MÖRBY CENTRUM kunde registreras som varumärken eftersom det anger geografiska platser. Men eftersom det inte framkommit något om att ortnamnen sätts samman med kvalitet eller några andra egenskaper hos tjänsterna under varumärkena anser PBR att de ska kunna tillåtas.

Rättsområde: Varumärkesrätt

Begränsad behörighet för kommissionen

EU-domstolen: Den tjeckiska konkurrensmyndigheten kan beivra de konkurrensbegränsande verkningarna i Tjeckien av en världsomspännande kartell före landets anslutning till EU. Kommissionen har inte behörighet att beivra sådana effekter av kartellen även om denna inte upphörde förrän efter anslutningen.

Rättsområde: EG-konkurrensrätt

Vann och tappade i rörtvist

Hovrättsdom: Fastighetsägaren får prisavdrag för de fel rörfirman gjort. I hovrätten blir det avdrag med ytterligare 14.000 kronor men han anses ändå som tappande part. Därför ska han betala rörfirmans rättegångskostnader.

Rättsområde: Köprätt, Fordringsrätt, Fastighetsrätt

Svenska lagar, praxis & regler!