Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Socialförsäkringsmål: 1222-10

Socialförsäkringsmål: 1222-10! Havandeskapspenning (graviditetspenning) har efter en bedömning av förhållanden i varje enskilt fall beviljats en kvinna som distribuerar blommor till detaljhandlare och i vars arbete det ingår tunga och besvärliga lyft, mycket gående och stående, arbete i trånga utrymmen och ensidig belastning. Fortsätt läsa Socialförsäkringsmål: 1222-10

Socialförsäkringsmål: Mål nr 3384-10

Socialförsäkringsmål: Mål nr 3384-10! Den som ansökt om och beviljats ålderspension samt börjat uppbära pensionsutbetalningar anses ha tillerkänts pension även för tiden efter det att uttaget av pensionen återkallats. Samordning av arbetslöshetsersättning och pension ska därför ske trots att sökanden inte längre uppbär pension. Fortsätt läsa Socialförsäkringsmål: Mål nr 3384-10

Skattemål: Mål nr 7034-10

Skattemål: Mål nr 7034-10! En näringsidkare har rätt att beräkna det för räntefördelning justerade resultatet med tillämpning av 33 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen även om verksamheten under beskattningsåret upphört genom att föras över till någon annan. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa Skattemål: Mål nr 7034-10

Svenska lagar, praxis & regler!