Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Socialförsäkringsmål: Mål nr 1031-09

Socialförsäkringsmål: Mål nr 1031-09! En försäkrad har enligt kollektivtavtal möjlighet att få sin arbetstid förkortad men ändå få en lön som grundas på en ordinarie arbetstid om 40 timmar per vecka. I ett mål om sjukpenning har ansetts att underlag saknas för att anta att den försäkrades arbetstid som frisk skulle ha varit annan än 40 timmar. Fortsätt läsa Socialförsäkringsmål: Mål nr 1031-09

Skattemål: Mål nr 1817-09, 2104-09 och 2106-09

Skattemål: Mål nr 1817-09, 2104-09 och 2106-09! Ansökan om resning i Kammarrätts domar avseende beskattning enligt kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och inkomstskattelagen (1999:1229), samt avvisning av överklagande såsom för sent inkommet. Fortsätt läsa Skattemål: Mål nr 1817-09, 2104-09 och 2106-09

Socialförsäkringsmål: 1222-10

Socialförsäkringsmål: 1222-10! Havandeskapspenning (graviditetspenning) har efter en bedömning av förhållanden i varje enskilt fall beviljats en kvinna som distribuerar blommor till detaljhandlare och i vars arbete det ingår tunga och besvärliga lyft, mycket gående och stående, arbete i trånga utrymmen och ensidig belastning. Fortsätt läsa Socialförsäkringsmål: 1222-10

Socialförsäkringsmål: Mål nr 3384-10

Socialförsäkringsmål: Mål nr 3384-10! Den som ansökt om och beviljats ålderspension samt börjat uppbära pensionsutbetalningar anses ha tillerkänts pension även för tiden efter det att uttaget av pensionen återkallats. Samordning av arbetslöshetsersättning och pension ska därför ske trots att sökanden inte längre uppbär pension. Fortsätt läsa Socialförsäkringsmål: Mål nr 3384-10

Svenska lagar, praxis & regler!