Karlstads kommun får varumärkesskydd för sitt elnät

Patentbesvärsrätten: PRV ansåg inte att det kommunala bolaget kunde få registrera varumärket KARLSTADS STADSNÄT för sina fiberoptiska telekommunikationstjänster på grund av ortnamnet i märket. Men PBR konstaterar liksom i några tidigare fall den senaste tiden att det måste finnas ett antagligt samband om kvalitet eller andra egenskaper för att ett ortnamn i ett varumärke ska vara ett registreringshinder. Eftersom det inte gör det ska märket tillåtas.

Rättsområde: Varumärkesrätt

Skärpta straff för gruppvåldtäkt

Hovrättsdom: Tre män tvingade sig i följd till samlag. Tingsrätten dömde två för grov våldtäkt och en för våldtäkt. Hovrätten anser att samtliga ska dömas för grov våldtäkt och skärper straffen till fem års fängelse.

Rättsområde: Brott mot person

Släktskap inte tillräcklig för tillämpning av sanktion

EU-domstolen: Sanktioner som antagits av rådet i förhållande till tredje land kan inte tillämpas på fysiska personer enbart på grund av deras familjerelationer med ledarna för landet. Domstolen ogiltigförklarar rådets förordning om förlängning och skärpning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar i den mån den berör Pye Phyo Tay Za.

Rättsområde: Övrig EG-rätt

Var berusad på fritiden – sades upp

När ett test visade att han hade druckit alkohol någon gång de senaste veckorna sades han upp. Därför att han hade skrivit på ett kontrakt om att han inte någonsin fick dricka alkohol, alltså inte heller på fritiden. Ett sådant kontrakt är orimligt, anser IF Metall och kräver att uppsägningen tas tillbaka.

Svenska lagar, praxis & regler!