Skattemål: Mål nr 7034-10

Skattemål: Mål nr 7034-10! En näringsidkare har rätt att beräkna det för räntefördelning justerade resultatet med tillämpning av 33 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen även om verksamheten under beskattningsåret upphört genom att föras över till någon annan. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa Skattemål: Mål nr 7034-10

Skattemål: Mål nr 2311–2314-10

Skattemål: Mål nr 2311–2314-10! Den fråga i målen som har lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är om fåmansföretag ska påföras arbetsgivaravgifter för fåmansföretagsledarens möjlighet att disponera företagets båtar och – om så är fallet – beräkning av förmånsvärdet. Fortsätt läsa Skattemål: Mål nr 2311–2314-10

Skattemål: Mål nr 7181-09

Skattemål: Mål nr 7181-09! Den fråga i målet som har lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är om fåmansföretag ska påföras arbetsgivaravgifter för fåmansföretagsledarens möjlighet att disponera företagets båt och – om så är fallet – beräkning av förmånsvärdet. Fortsätt läsa Skattemål: Mål nr 7181-09

Skattemål: Mål nr 7697-09

Skattemål: Mål nr 7697-09! Den fråga i målet som har lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är om fåmansföretag ska påföras arbetsgivaravgifter för fåmansföretagsledarens möjlighet att disponera företagets båt och – om så är fallet – beräkning av förmånsvärdet. Fortsätt läsa Skattemål: Mål nr 7697-09

Svenska lagar, praxis & regler!