16-årig pojke skadade händerna – handledare får betala företagsbot

Hovrättsdom: Den 16-årige pojken skadade händerna allvarligt under en praktik på ett snickeri. Tingsrätten kom fram till att det straffrättsliga ansvaret ligger hos kommunfullmäktige och att ansvariga för barn- och ungdomsförvaltningen respektive barn- och ungdomsförvaltningen inte kan fällas till ansvar. Tingsrätten, vars dom hovrätten fastställer, anser dock att handledaren på snickeriet ska betala företagsbot.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott

HD får rätt om hetsdom

Europadomstolsdom: Högsta domstolen dömde männen för hets mot folkgrupp på grund av flygbladen om homosexuella. Männen hävdade att deras yttrandefrihet kränkts men Europadomstolen går på HD:s linje.

Rättsområde: Yttrandefrihetsrätt

HD ska pröva handpenningfråga

HD-beslut: Inroparen hoppade av köpet när huset brandskadades mellan den exekutiva auktion och tillträdet. När fastigheten såldes på ny auktion till ett lägre pris fick han inte tillbaka handpenningen. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd.

Rättsområde: Utsökningsrätt

Oenigt om tjänsteleverantörs omsorgsplikt

Hovrättsdom: Golvföretaget har kunnat lita på Kyrkans uppgift om fukthalten i betonggolvet. Kyrkan blir därför utan ersättning för att åtgärda den felaktiga mattan. Två ledamöter är skiljaktiga och anser att företaget åsidosatt sin omsorgsplikt genom att inte kontrollera uppgiften.

Rättsområde: Köprätt, Entreprenadrätt

Tolkersättning ska prövas

HD-beslut: Tolken fick bara ersättning för en timmes tidsspillan när uppdraget blev inställt. Hovrätten skrev att praxis är föråldrad och gav henne ersättning för två timmars arbete. HD har nu meddelat pröbningstillstånd.

Rättsområde: Processrätt

Skadestånd i biograftvist ligger fast

Hovrättsdom: Svenska Bostäder har inte haft befogad anledning att säga upp avtalet med den gamla biografhyresgästen för att i stället skapa en ny modern biograf. Bolaget är därför skadeståndsskyldigt. Det anser hovrätten som efter anvisningar från Högsta domstolen prövat målet med tillämpning av den så kallade generalklausulen.

Rättsområde: Hyresrätt

Svenska lagar, praxis & regler!