Handavtrycket räckte inte. Hovrätten frikänner mannen som åtalats för ett 25 år gammalt mord i Eslöv

I början av juni 1986 hittades en 79 år gammal man brutalt mördad i sitt hem i Eslöv. Han hade blivit slagen ett stort antal gånger i huvudet med en ljuslykta av glas. Gärningsmannen hade dessutom knutit en telefonsladd runt mannens hals. Trots en mycket omfattande polisutredning lyckades man inte hitta någon gärningsman. Ett handavtryck på en telefondosa tilldrog sig redan 1986 polisens…

18-åring dömd till 7 års fängelse för det sk. Albymordet

Södertörns tingsrätt har idag dömt en 18-årig pojke för mord av en jämnårig pojke den 31 juli 2010 i Alby i Botkyrka kommun. Påföljden har bestämts till 7 års fängelse. Hänsyn har då tagits till dels de ändrade reglerna om straffskärpning för grova våldsbrott, dels i sänkande riktning till den dömdes låga ålder. En numera 19-årig pojke har dömts för medhjälp till grov misshandel till…

RÅ 2006 ref. 71

Tillämpning av räkenskapsenlig avskrivning av inventarier vid fusion. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2006 ref. 71

RÅ 2009 ref. 91

En i Sverige bosatt person äger och är den som fattar placeringsbesluten i ett norskt aktieförvaltande bolag. Ägarens bostad har ansetts vara fast driftställe för bolaget vid tillämpning av inkomstskattelagen och skatteavtalet mellan de nordiska länderna. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2009 ref. 91

RÅ 2004 ref. 140

Utdelningsbeskattning har ansetts inte kunna underlåtas vid en överlåtelse till underpris av näringsbetingade andelar mellan två aktiebolag med samma person som ägare. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2004 ref. 140

RÅ 2006 ref. 41

Tillämpning av kompletteringsregeln efter uppskrivning av inventarier. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2006 ref. 41

RÅ 2004 ref. 80

Vid beräkning av inkomst från fåmansbolag på grundval av löneunderlag i dotterbolag har fördelning av löneunderlaget ansetts kunna ske mellan ägare av två moderbolag till dotterbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2004 ref. 80

RÅ 2006 ref. 38

En med tillstånd av behörig myndighet i Luxemburg företagen sammanläggning eller ombildning av fonder som omfattas av UCITS- direktivet har inte ansetts leda till att kapitalvinst skall tas upp, oavsett om kraven på placeringsinriktning m.m. inte motsvarar dem som gäller i liknande fall för svenska fonder. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2006 ref. 38

RÅ 2009 ref. 100

En rysk association har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2009 ref. 100

RÅ 2008 ref. 65- uttagsbeskattning av bostadsrättsförening

Förutsättningar för uttagsbeskattning finns inte när en bostadsrättsförening övergår till att beskattas enligt reglerna för privatbostadsföretag, eftersom övergången inte ansetts medföra någon förändring av föreningens skattskyldighet. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2008 ref. 65- uttagsbeskattning av bostadsrättsförening

Tingsrätter föreslås läggas samman

Domstolsverket har tagit fram en promemoria om den framtida organisationen för vissa av de tingsrätter som tidigare ansvarade för den fastighetsrättsliga inskrivningsverksamheten. Domstolsverket föreslår att fyra av dessa tingsrätter läggs samman med annan domstol. Förslaget går nu ut på remiss.

Svenska lagar, praxis & regler!