Rånförsök rop på hjälp

Rånförsök rop på hjälp! Hovrättsdom: Det är inte styrkt att mannen hade uppsåt att tillägna sig den gamla damens handväska. Själv har han hävdat att det var ett rop på hjälp. Åtalet för rånförsök ogillas därför. I stället döms han för misshandel för de skador kvinnan fick när hon inte släppte taget om väskan.

Rättsområde: Brott mot person Fortsätt läsa Rånförsök rop på hjälp

Moder till råndömd slipper ansvar för skadeståndet

Moder till råndömd slipper ansvar för skadeståndet! Hovrättsdom: Modern till en råndömd 15-åring frias från solidariskt betalningsansvar för skadeståndet till brottsoffren. Hon har haft omfattande kontakter med bland annat socialtjänsten. Hovrätten har svårt att se vad mer hon kunnat göra för att förhindra att sonen skulle börja begå brott.

Rättsområde: Skadeståndsrätt Fortsätt läsa Moder till råndömd slipper ansvar för skadeståndet

Rådman får kritik för dröjsmål med dom

Rådman får kritik för dröjsmål med dom! JO-beslut: En rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm får kritik för att det dröjde fyra veckor innan domen i LVM-målet meddelades. Det är inte förenligt med lagens krav på skyndsamhet att utnyttja hela den fyraveckorsfrist som föreskrivs i instruktionen för förvaltningsrätten.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt Fortsätt läsa Rådman får kritik för dröjsmål med dom

Fängelse i nio år för mord på lärare

Fängelse i nio år för mord på lärare! Tingsrättsdom: En 20-årig man döms till nio år fängelse för mord på en lärare i Hofors. Hans ett år äldre flickvän får tre års fängelse för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. En person som visat var läraren bodde anses skyldig till medhjälp till misshandel.

Rättsområde: Brott mot person Fortsätt läsa Fängelse i nio år för mord på lärare

Rätt att ingripa mot tveksam avloppsrening

Rätt att ingripa mot tveksam avloppsrening! Mmd: Egentligen bör alla fastighetsägare runt sjön behandlas lika då det gäller arbetet med att uppfylla EU:s vattendirektiv till år 2015. Men miljönämnden har haft rätt att förelägga en fastighetsägare att åtgärda avloppsanläggningen före den tidpunkten. Anläggningen, vars reningsförmåga är oklar, är gammal med känslig lokalisering.

Rättsområde: Miljörätt Fortsätt läsa Rätt att ingripa mot tveksam avloppsrening

Fastighetsägare undgår miljösanktionsavgift

Fastighetsägare undgår miljösanktionsavgift! Mmd: Det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift av fastighetsägaren för att han anlagt den nya avloppsanläggning utan att ha fått ett skriftligt tillstånd. Han har lämnat det underlag som krävts för miljökontoret skulle haft möjlighet att meddela ett sådant tillstånd innan förbudet att använda den gamla anläggningen skulle inträda.

Rättsområde: Miljörätt Fortsätt läsa Fastighetsägare undgår miljösanktionsavgift

Ytterligare skadestånd till påbackad 85-åring

Ytterligare skadestånd till påbackad 85-åring! Hovrättsdom: Hovrätten höjer skadeståndet för sveda och värk till en påbackad 85-åring. Trots att rättsintyget anger att hon på grund av redan föreliggande besvär riskerade att drabbas av rosfeber anser rätten att utbrottet av denna, med hänsyn till det nära tidsambandet, med övervägande sannolikhet utlösts av olyckan.

Rättsområde: Skadeståndsrätt Fortsätt läsa Ytterligare skadestånd till påbackad 85-åring

Buller stoppar ett av två vindkraftverk

Buller stoppar ett av två vindkraftverk! Mmd: Eolus Vind AB förbjuds uppföra det ena av de två planerade vindkraftverken på en fastighet i Sölvesborg. Med hänsyn till beräkningsosäkerheter vad gäller bullret finns egentligen fog för att förbjuda hela verksamheten. Men om endast ett av verken utesluts kommer riktvärdet 40 dB(A) sannolikt att klaras.

Rättsområde: – Fortsätt läsa Buller stoppar ett av två vindkraftverk

Svenska lagar, praxis & regler!