Dom från Migrationsöverdomstolen: DNA-analys vägs in i mål om permanent uppehållstillstånd

Migrationsöverdomstolen beviljar permanent uppehållstillstånd för ett barn och barnets mamma på grund av anknytning till pappan trots vissa oklarheter kring deras identiteter. Beviskraven har sänkts på grund av säkerställt föräldraskap genom bland annat DNA-analys samt tillförlitliga uppgifter som föräldrarna lämnat.

Ansökan om medförvaltare i Saab-konkurserna

Ansökan om medförvaltare i Saab-konkurserna Förvaltarna i Saab-konkurserna har i dag inkommit med en begäran om en medförvaltare. Förvaltarnas begäran har översänts till Tillsynsmyndigheten för yttrande senast den 12 januari 2012 kl. 14.00. Tingsrätten avser att därefter meddela beslut i frågan. Förvaltarnas begäran publiceras på tingsrättens hemsida. Även beslutet kommer att publiceras på…

Förlängd åtalstid i det så kallade Långaredsmålet B 2142-11

Åklagaren kom i dag in med framställningar om förlängd åtalstid mot de båda män som sitter häktade misstänkta för bland annat mord på ett äldre par i Långared den 19 oktober 2011. Efter genomgång av handlingarna har tingsrätten beslutat att bifalla åklagarens framställningar. Åtal ska nu väckas mot de båda männen senast den 16 januari 2012 kl. 11.00. Åklagaren har alltjämt tillstånd att meddela…

Produkter för diabetiker uppfyller gällande krav och ska därmed ingå i läkemedelsförmånerna

I en dom idag har Förvaltningsrätten funnit att produkterna MiniLink sändare, Sen-serter och testplugg som är avsedda för personer med diabetes typ 1 är förbrukningsartiklar i den mening som avses i lagen om läkemedelsförmåner m.m. Dessa produkter ska därmed fortsatt ingå i läkemedelsförmånerna.

Deli-målet

Norrköpings tingsrätt har idag ogillat ett åtal med anledning av skottlossning och knivvåld utanför restaurang Deli i Norrköping den 28 juni i år.  Sju personer var åtalade för bl.a. försök till mord. Enligt tingsrättens bedömning gick det inte att fastställa vem eller vilka som skjutit och gått till angrepp med kniv.

Ytterligare häktningsförhandling i det s.k. Långaredsmålet

Tingsrätten höll i dag häktningsförhandling mot en man, misstänkt för inblandning i morden i Långared. Mannen var från början misstänkt för medhjälp till mord, medhjälp till grovt rån alternativt skyddande av brottsling. Vid häktningsförhandlingen förklarade åklagaren att han inte längre ansåg att mannen var på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord. Efter avslutad förhandling, som höl…

Beslut om konkurs och utseende av förvaltare i Saab-bolagen

2011-12-19 Tingsrätten har idag försatt SAAB Automobile Aktiebolag, Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB i konkurs Tingsrätten har idag försatt SAAB Automobile Aktiebolag, Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB i konkurs. Till förvaltare i konkurserna har advokaterna Hans Bergqvist, Advokatfirman Delphi Göteborg, och Anne-Marie Pouteaux, Wistrands…

Svenska lagar, praxis & regler!