Skånsk restaurang kan bara få varumärke för sina konferenslokaler

Patentbesvärsrätten: Det hjälpte inte att byta firmanamn för att få igenom sin varumärkesansökan. Både PRV och PBR anser att varumärket LUCY’S CAFÉ & BAR i figur är för likt fyra firmanamn som alla innehåller samma kvinnonamn. Men PBR anser att den skånska restaurangen kan få behålla varumärket för sina konferenslokaler.

Rättsområde: Varumärkesrätt

Böter för fildelare

Tingsrättsdom: 25-åringen laddade ner 60 filmer och gjorde dessa tillgängliga genom BitTorrent. Han döms av tingsrätten för brott mot upphovsrättslagen till ett kraftigare bötesstraff.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott

16-årig pojke skadade händerna – handledare får betala företagsbot

Hovrättsdom: Den 16-årige pojken skadade händerna allvarligt under en praktik på ett snickeri. Tingsrätten kom fram till att det straffrättsliga ansvaret ligger hos kommunfullmäktige och att ansvariga för barn- och ungdomsförvaltningen respektive barn- och ungdomsförvaltningen inte kan fällas till ansvar. Tingsrätten, vars dom hovrätten fastställer, anser dock att handledaren på snickeriet ska betala företagsbot.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott

HD får rätt om hetsdom

Europadomstolsdom: Högsta domstolen dömde männen för hets mot folkgrupp på grund av flygbladen om homosexuella. Männen hävdade att deras yttrandefrihet kränkts men Europadomstolen går på HD:s linje.

Rättsområde: Yttrandefrihetsrätt

Svenska lagar, praxis & regler!