Spijkers-kriterierna avgör vad som är överlåtelse

För att avgöra om en transaktion är en företagsöverlåtelse i EU-direktivets mening måste man beakta vilket slags verksamhet som överlåtits, vilka tillgångar som har övertagits, om personal och kunder övertagits, hur lik verksamheten är efter övertagandet jämfört med innan samt hur länge ett eventuellt avbrott har varat. Det fastslår EU-domstolen i ett mål där en slovensk bank sålde sin värdepappersverksamhet till en annan bank.

Mål: 605–606-19

Fråga om transaktionskostnader får räknas med i utgiften vid bestämmande av beloppsspärren enligt 40 kap. 15 § 1 inkomstskattelagen (1999:1229) (Mål nr 605-19 och 606-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7220-17 och 7221-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!