Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/home/web33459l/domains/ijuridik.se/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_uploads/) is not within the allowed path(s): (/storage/content/02/154802/ijuridik.se/:/storage/configuration/wrappers/02/154802/ijuridik.se/:/tmp/) in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/file.php on line 422 Juridik - Sida 2 av 1234 - Svenska lagar, praxis & regler! Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Tingsrätten dömer en 22-årig man till 18 års fängelse för bl.a. mord samt en 41-årig man till 14 års fängelse för bl.a. medhjälp till mord

Nyköpings tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål där fyra män åtalades för mord och en man åtalades för att ha anstiftat mordet. I målet fanns även ett åtal för anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse avseende en handgranatsattack mot polisstationen i Katrineholm.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Ett avtal varigenom den nyttjanderätt som ingår i en bostadsrätt utvidgas till att avse även en garageplats har inte ansetts innebära att bostadsrätten ska anses avyttrad. Ägaren till bostadsrätten ska därmed inte kapitalvinstbeskattas på grund av avtalet

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Polisens upphandling av persondokument och passystem ska göras om

Två medarbetare på Polismyndigheten deltog i en upphandling samtidigt som de var kontaktpersoner till den befintliga leverantören och hade omfattande kontakter med denna. Kammarrätten konstaterar att omständigheterna är sådana att det kan ifrågasättas om Polisen behandlat alla anbudsgivare lika. Polisen ska därför göra om upphandlingen av persondokument och passystem.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg får påbörjas

Mark- och miljööverdomstolen har i dag beslutat att tillståndet för anläggande av järn­vägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet får tas i anspråk, dvs. att projektet får påbörjas, utan hinder av att mark- och miljödomstolens dom inte fått laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen har vidare gett prövningstillstånd beträffande ett villkor om buller men inte beträffande övriga frågor.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg får påbörjas

Mark- och miljööverdomstolen har i dag beslutat att tillståndet för anläggande av järn-vägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet får tas i anspråk, dvs. att projektet får påbörjas, utan hinder av att mark- och miljödomstolens dom inte fått laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen har vidare gett prövningstillstånd beträffande ett villkor om buller men inte beträffande övriga frågor.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En person alltjämt häktad för misstanke om förberedelse till terroristbrott samt finansiering av viss brottslighet

Solna tingsrätt har vid en omhäktningsförhandling idag beslutat om fortsatt häktning av en de personer som är misstänkt för förberedelse till terroristbrott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom från Migrationsöverdomstolen

Saken i målet är uppehållstillstånd m.m. Migrationsdomstolens dom att bevilja ett tidsbegränsat tillstånd kan därför inte överklagas av Migrationsverket när verket endast överklagat tillståndstiden och anser att domstolen har beviljat en tillståndstid för ett uppehållstillstånd som är längre än vad lagen medger. Skäl för resning har inte heller ansetts föreligga.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tre ungdomar döms för människorov och grov misshandel

Göteborgs tingsrätt har idag dömt de fyra ungdomar som stått åtalade för att ha fört bort en 14-årig pojke från sin skola och därefter utsatt honom för våld. Tre av ungdomarna döms för människorov, mindre grovt brott, samt för grov misshandel och en av dem döms även för övergrepp i rättssak, medan den fjärde döms för olaga frihetsberövande för sin delaktighet vid bortförandet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!