Kan du namnen?

Förr visade namnen på fackförbunden vilka man organiserade, som Statsanställdas förbund i LO eller Apotekstjänstemannaförbundet i TCO. Nu är dessa namn borta. Men vet du vilka grupper som döljer sig bakom de nya namnen på fack och arbetsgivarorganisationer? Testa dina kunskaper i denna quiz.

”Jag kände mig lite grand som en flygledare”

Teknik. Förhandlarna intar allt från flygledarrollen vid ­skärmar i digitala träffar till propert klädda och välkammade mötesdeltagare på plats rent fysiskt.Avtalsförhandlingarna i pandemin är inte riktigt som de brukar vara. I och med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har förhandlarna försökt att anpassa sina förhandlingar så att man sköter det som kan skötas på distans. Men flera förbund har fysiska möten som huvudspår, även om det finns möjligheter att kunna förhandla på distans.

Arbetsdomstolen om Las-utredningen: ”Grannlaga uppgift att göra ändringar”

Osäkerhet. Regeringen vill göra PTK:s och Svenskt Näringslivs ­avtal till ett lagförslag. Den gamla Las-utredningen vill regeringen ­skrota. Men Center­partiet ser bara två vägar; antingen genomförs parts­överenskommelsen eller så ska Toijer-utredningen om en moderni­serad arbetsrätt göras till verklighet.AD och Medlingsinstitutet är tunga remiss­instanser som kan komma att påverka utfallet i ett lagförslag.

Lärarfack i otakt

Segdraget. I fackets viktigaste uppgift, att sluta kollektivavtal, är Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund sedan länge en enda organisation. De har bildat Lärarnas Samverkansråd, som skriver under avtalen. Men när de ska utreda en framtid tillsammans är de splittrade.

Svenska lagar, praxis & regler!