Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Dom i mål om varning enligt skollagen

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en legitimerad lärare kan meddelas varning på grund av ett agerande som har skett utanför lärarrollen. Är det fråga om en enstaka händelse krävs att det klandervärda agerandet är av allvarligt slag.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avslår klandertalan mot en skiljedom om ett gruvprojekt i Turkmenistan

Ett vitryskt och ett turkiskt bolag hade en skiljetvist i Stockholm om ett gruvprojekt i Turkmenistan. Det vitryska bolaget klandrade skiljedomen och hävdade att skiljenämnden begått flera fel, bl.a. att skiljenämnden dömt över ett yrkande som inte omfattades av skiljeavtalet och att skiljenämnden begått ett handläggningsfel i en räntefråga. Hovrätten upphävde skiljedomen i dessa delar men avsl…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Chef som rapporterar brister hamnar i kylan

KRÖNIKA. När olika beslutsfattare gör noll koll-uttalanden så antar väl de flesta att vi är utsatta för en påverkanskampanj av fake news från en välkänd makt. Men tänk om det inte handlar om desinformation utan om missinformation? Likt den klassiska Hasseåtagesketchen kanske varken bubbelinbäddade politiker eller andra beslutsfattare har någon jävla aaaning om det svenska tillståndet.

Nya yrkanden om vårdnad eller boende får inte framställas efter överklagandetidens utgång när målet gäller umgänge med barn

Genom en dom i tingsrätten tillerkändes mamman vårdnad om parternas barn. Barnen fick rätt till visst umgänge med pappan. Mamman överklagade domen och yrkade att barnen inte skulle ha något umgänge med pappan. Efter att tiden för att överklaga domen hade gått ut yrkade pappan att han skulle tillerkännas vårdnaden om barnen och att barnen skulle bo hos honom. Hovrätten avvisade hans yrkanden.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling i mål om mordförsök och anstiftan av mordförsök

Åklagaren har väckt åtal mot två män, 23 respektive 25 år gamla. Enligt åtalet har 25 åringen försökt döda en man och en kvinna i Kristianstad. Åklagaren menar att 23 åringen har förmått 25-åringen att begå brottet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fastställt livstidsstraff i mål om det s.k. Viaduktmordet i Fagersta

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en kvinna våldtogs och mördades vid en gångtunnel i Fagersta. Tingsrätten dömde en gärningsman till fängelse på livstid. Frågan i hovrätten har gällt om mannen i stället ska dömas till ett tidsbestämt fängelsestraff. Hovrätten har inte ändrat tingsrättens dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Remissvar: Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Remissvar: Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i målet med den person som i media benämnts som ”fotbollsprofilen”

Svea hovrätt har idag fastställt Stockholms tingsrätts dom mot den person som i media benämnts som ”fotbollsprofilen”. Hovrättens dom innebär att den tilltalade döms för två våldtäkter. Påföljden bestäms till tre års fängelse. Målsäganden får skadestånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!