Kränkningsersättning utgår inte vid bedrägeribrott

En person hade dömts för bl.a. grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri genom att ha förmått eller försökt förmå målsägandena, som var i åldrarna 78 91 år, att betala för takreparationer trots att personen aldrig haft för avsikt att utföra några reparationer. Högsta domstolen har funnit att det saknas förutsättningar att bifalla målsägandenas begäran om kränkningsersättning med anledning…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten frikänner man för mord på kvinna som hittats i badkar.

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om bland annat mord. Hovrätten ändrar tingsrättens dom och frikänner mannen från åtalet för mord, men dömer honom för annan brottslighet bland annat grov kvinnofridskränkning och grovt vapenbrott till fängelse i 3 år och 6 månader.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tingsrätten har idag meddelat dom i ett omfattande mål om sexualbrott mot barn. Tre kvinnor och tre män döms till fängelsestraff.

En del av målet handlar om två kvinnor som, efter beställning, smygfotograferat barn i sin nära omgivning med fokus på deras underliv och skickat bilder till en av männen. Brotten i den här delen har rubricerats som utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Påföljden för dessa två kvinnor har bestämts till sex respektive åtta månaders fängelse. Huvuddelen av målet handla…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man frikänns från åtal för mord i Enskededalen

Södertörns tingsrätt har idag meddelat dom och frikänt en man som stått åtalad för bl.a. mord alternativt medhjälp till mord. Det gäller en händelse den 16 december 2018 när en person blev skjuten till döds i en lägenhet i Enskededalen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandlingen mot den 21-årig man som åtalats för explosioner på skola i Hässleholm är avslutad

Rättegången vid Hässleholms tingsrätt gällande bl.a. allmänfarlig ödeläggelse på Hässleholms tekniska skola den 20 december 2018 avslutades idag den 3 juli 2019.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En målsägande som yrkat kränkningsersättning i samband med ett åtal för brott har fått höja sitt ersättningsyrkande när åklagaren justerat åtalet i hovrätten

En målsägande yrkade kränkningsersättning i samband med åtal mot en tilltalad för sexuellt ofredande. Tingsrätten biföll åtalet och tillerkände målsäganden ersättning. I hovrätten justerade åklagaren åtalet och yrkade ansvar för våldtäkt. Målsäganden yrkade då en högre kränkningsersättning. Hovrätten avvisade det höjda yrkandet, men Högsta domstolen tillåter yrkandet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Två män med kopplingar till ett kriminellt nätverk döms för grov utpressning

Två män döms för att tillsammans och i samförstånd ha gjort sig skyldiga till grov utpressning mot en familj i Stockholm. Genom utpressningen har männen tvingat familjen att betala sammanlagt 1 263 000 kronor till männen eller till personer i deras krets. Männen döms till fängelse i tre år respektive i två år och sex månader. De ska också betala skadestånd med 765 000 kronor till ett av…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man döms för två mordbränder i Rotebro

Den 16 juli 2018 blev en bostad i ett radhus i Rotebro totalförstörd av en brand. I samband med detta avled även en kvinna som befann sig i bostaden. Den 2 augusti 2018 brann det i en lägenhet i Rotebro. Den kvinna som bodde i lägenheten räddades undan branden av brandkårspersonal.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten ändrar inte polismyndighetens beslut – det föreligger inte ett särskilt behov av ordningsvakter inom Vallgraven i Göteborg

Förvaltningsrätten i Göteborg har efter överklagande från Göteborgs kommun prövat Polismyndighetens beslut att avslå kommunens ansökan om förordnande av ordningsvakter inom Vallgraven i Göteborg. Domstolen anser att kommunen inte har visat att det föreligger ett särskilt behov av ordningsvakter i området.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stärkt ordning och säkerhet i domstol

I dag, den 1 juli, träder det nya stärkta regler i rättssalarna in. Reglerna innebär bland annat utökat fotoförbud och att elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stärkt ordning och säkerhet i domstol

Den 1 juli 2019 träder nya regler i kraft som syftar till att öka tryggheten i domstolens lokaler. De nya reglerna innebär bland annat ett utökat fotoförbud samt förbud mot att använda elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller ta upp bild i rättssalen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt om ett bolags verksamhet vid en plats för byggnadsverksamhet ska anses ha pågått mer än tolv månader och bolaget därmed ska anses ha fått ett fast driftställe i Sverige enligt skatteavtalet mellan Sverige och Polen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Elljusstaken Elflugan skyddas av upphovsrätt. Försäljning av vissa andra modeller av ljusstakar innebär upphovsrättsintrång

Ett bolag som gjort gällande att det innehar rättigheterna till den elektriska ljusstaken Elflugan väckte talan mot ett annat bolag, som marknadsförde och sålde andra modeller av elljusstakar, och gjorde gällande dels upphovsrättsintrång, dels otillbörlig marknadsföring. Patent- och marknadsöverdomstolen har i den upphovsrättsliga bedömningen tillämpat det originalitetskrav som EU-domstolen har…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om transaktionskostnader får räknas med i utgiften vid bestämmande av beloppsspärren enligt 40 kap. 15 § 1 inkomstskattelagen (1999:1229) (Mål nr 605-19 och 606-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7220-17 och 7221-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!