Huvudman frias från åtal för grovt koppleri

Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett större mål som handlar om bl.a. grovt koppleri, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn och köp av sexuell tjänst. Genom domen frikänns den man som pekats ut som huvudman från misstanken om grovt koppleri och två fall av grov våldtäkt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål mot 17 personer för bl.a. grova bedrägerier med statligt tandvårdsstöd

Nu meddelas dom i ett mål där åtal väckts mot 17 personer och ett bolag för bl.a. flera fall av grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott avseende det statliga tandvårdsstödet. Av de åtalade personerna fälls 13 för brott, medan åtalet ogillas mot fyra. Yrkandet mot ett bolag om förverkande av pengar bifalls.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Jävig nämndeman skiljs från sitt uppdrag

Göteborgs tingsrätt har idag beslutat att den nämndeman som var jävig i ett mål om brott mot luftfartslagen inte längre ska få vara nämndeman vid tingsrätten. Nämndemannen anses ha agerat så olämpligt att det skulle skada förtroendet för den dömande verksamheten om han fick fortsätta sitt uppdrag.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åtal mot tre personer som varit medlemmar i en församling i Knutby

Åtal har idag väckts vid Uppsala tingsrätt mot tre personer som varit medlemmar i den s.k. Knutbyförsamlingen i Uppsala kommun. En person har åtalats för misshandel i flera fall, en för olaga tvång och misshandel och en för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Åklagaren har bedömt att huvudförhandlingen kommer att ta cirka tio dagar. Tingsrätten kan för närvarande inte ge besked…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om redan den omständigheten att den utländska fonden är en juridisk person innebär att fonden, vid en prövning enligt EUF-fördraget, inte befinner sig i en situation som är jämförbar med den situation som en svensk investeringsfond befinner sig i när det gäller beskattning av utdelningar (Mål nr 3725–3727-18,…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om återbetalning av kupungskatt

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om redan den omständigheten att den utländska fonden är en juridisk person innebär att fonden, vid en prövning enligt EUF-fördraget, inte befinner sig i en situation som är jämförbar med den situation som en svensk investeringsfond befinner sig i när det gäller beskattning av utdelningar (Mål nr 3725–3727-18,…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten prövar inte Staffanstorps kommuns överklagande rörande ordningsvakter

Förvaltningsrätten i Malmö har idag avgjort två mål där Staffanstorps kommun ansökt hos Polismyndigheten om att ordningsvakter ska få tjänstgöra inom vissa områden i kommunen. Polismyndigheten tillämpar en ordning där förhandsbesked lämnas om ”förordnandeområde” och där prövade platser, vid bifall, förs upp på en ”LOV3§-förteckning”. Förvaltningsrätten finner i dagens beslut att denna ordning…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Information rörande uppmärksammad fråga avseende den i Wikileaks engagerade JA

  Åklagarmyndigheten har vid en presskonferens igår meddelat att förundersökningen avseende JA återupptas och att en häktningsframställan kommer att ges in till Uppsala tingsrätt.   Tingsrätten har ännu inte fått in någon häktningsframställan.   Tingsrätten kommer på denna plats meddela om en häktningsframställan lämnas in till tingsrätten samt lämna löpande information i pressmeddelanden.     …

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Information about a question that has been noted concerning a man involved in Wikileaks, JA

  Yesterday, at a press conference, the Swedish Prosecution Authority announced that the preliminary investigation concerning JA has been reopened and that the prosecutor will apply for a detention order at Uppsala District Court.   The prosecutor has not yet applied for a detention order.   Uppsala District Court will publish more information, as soon as it is available, in a press release…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Airsoftvapen är effektbegränsade skjutvapen enligt vapenlagen om anslagsenergin är minst 0,2 joule

Airsoftvapen är effektbegränsade skjutvapen som ofta är repliker av riktiga handeldvapen. De används bl.a. i spelet airsoft som påminner om paintball. Skjutvapnen drivs av gas, kolsyra, luft eller fjäder och projektilerna är vanligen plastkulor som är 6 mm i diameter.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Anders Borg: Omutbildning nyckelpunkt i tillväxten

Förre finansministern Anders Borg, M, och Irene Wennemo, tidigare statssekreterare, är överens om en sak: Kunskapsfrågorna och kompetensutveckling måste vara i centrum de närmsta åren. – I kunskapssamhället är utbildning och möjligheter till omutbildning en nyckelpunkt i alla tillväxtdiskussioner, säger Anders Borg.

Huvudförhandling med påstående om brott mot äldre inleds

Åklagaren har väckt åtal mot tre misstänkta personer rörande ett flertal påståenden om bland annat grov stöld, grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Huvudförhandlingen inleds i Uddevalla Tingsrätt den 15 maj kl.8.30 i Sal 1.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!