Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/home/web33459l/domains/ijuridik.se/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_uploads/) is not within the allowed path(s): (/storage/content/02/154802/ijuridik.se/:/storage/configuration/wrappers/02/154802/ijuridik.se/:/tmp/) in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/file.php on line 422 Juridik - Sida 2 av 1225 - Svenska lagar, praxis & regler! Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Oftast förlikas parterna redan innan de når AD

FÖRLIKNING. – Det är inte ovanligt att en arbetsgivare säger sig vilja säga upp någon av personliga skäl. Hur många det är per år är svårt att veta eftersom det för det mesta blir en förlikning vid den lokala eller centrala förhandlingen.Bara en handfull ärenden per år går hela vägen upp till Arbetsdomstolen, AD.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en spegelkopia av information som tagits i beslag av Polismyndigheten utgör en allmän handling och att detta förhållande inte förändras av att hårddisken till följd av domstols beslut om förverkande har förstörts.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Västlänken M 1808-18

Den 31 januari 2018 lämnade mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt Trafikverket tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken för anläggandet av järnvägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet. I domen fattade mark- och miljödomstolen beslut att lämna Trafikverkets yrkande om verkställighet utan bifall. Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av bl.a….

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om ersättning för kostnader

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att skatteförfarandelagens regler om rätt till ersättning för ombudskostnader inte är tillämpliga i ett mål som gäller återkallelse av godkännande som skattebefriad förbrukare av bränsle.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om underhållsstöd

Fråga om tillämpningen av bevisbörderegeln i 18 kap. 3 § andra stycket socialförsäkringsbalken. (Mål nr 3828-17 och 4104-17 samt mål nr 7223–7224-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1458-16 och 1459-16 samt Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2666–2667-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Så hyllar parterna kollektivavtalet

Kollektivavtalets dag, lördag den 17 mars, uppmärksammas av både facklig och arbetsgivare: - Om du har ett kollektivavtal på din arbetsplats har du säkert en massa fördelar som du kanske inte vet om. Ett vanligt kollektivavtal som förbunden i TCO tecknar kan vara värt uppemot 80.000 kronor om året för dig som anställd, säger Eva Nordmark, TCO:s ordförande.

Kammarrätten ogiltigförklarar ett ramavtal

Svenska Bostäder och en leverantör har i praktiken avvikit från väsentliga villkor i jämförelse med ett befintligt ramavtal. Kammarrätten i Stockholm bedömer att det genom parternas agerande har uppstått ett nytt ramavtal och att detta avtal är ogiltigt eftersom det inte utannonserats enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala en särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och, om så är fallet, om det finns synnerliga skäl för att efterge avgiften. (Mål nr 147-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1822-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!