Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om sanktionsavgift

Fråga om felaktig användning av diagramblad eller förarkort i samband med körning som sträcker sig över midnatt ska behandlas som en eller två överträdelser vid bestämmande av sanktionsavgift (partiellt pt)(Mål nr 7241-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 200-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Patent- och marknadsdomsdomstolen avgör ett ärende om tillgång till återvinningsstationer

Patent- och marknadsdomstolen fastställer Konkurrensverkets beslut att Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) måste återkalla uppsägningen av ett avtal som ger en konkurrent tillgång till FTI:s återvinningsstationer. Enligt domstolen skulle en sådan uppsägning eliminera all effektiv konkurrens på marknaden för s.k. producentansvarstjänster.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Femton nya HFD-referat publicerade

I och med detta finns sammanlagt 74 referat för 2018 publicerade. Ytterligare ett tiotal referat från 2018 kommer att publiceras. Referaten finns på domstolens webbplats, http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/ . Gå in under fliken Avgöranden och välj sedan Referat i vänstermenyn.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!