Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Debattklimatet ger mig klimatångest

KRÖNIKA. I somras led jag inte så mycket av hettan som av att den, liksom säldöden 1988, skulle påverka valresultatet. Klimatångesten hos röst- och klicksugna politiker, redaktörer och krönikörer blommade i takt med torkan. Förlåt min cynism, men de hade i varje fall tur med vädret, eller kanske rättare sagt, den naturliga variationen

Nekad reseersättning brott

En facklig förtroendeman på ett byggbolag fråntogs den reskostnadsersättning för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, en kontorsplats hos arbetsgivaren, som han tidigare fått i enlighet med byggavtalet. Företaget har därmed brutit mot förtroendemannalagen.

Starta hr-arbetet – från scratch

Processer. En ny hr-chef kommer ny till en organisation och får ansvaret för att sätta i gång hr-arbetet. Vad är viktigast att få på plats först och hur undviker man att drunkna i processen? Anna Fredrixon har gjort resan två gånger. Tidigare på Truecaller och nu som hr-chef på Kry.

Offentlig förvaltning får särbehandla visstidsanställda

Enligt spansk arbetsrätt har fast­anställda, till skillnad från visstids­anställda, inom offentlig förvaltning rätt till återanställning efter ett felaktigt avskedande. En sådan särbehandling är motiverad mot bakgrund av de särskilda krav på oberoende, opartiskhet och effektivitet som uppställs för offentlig förvaltning. Det konstaterar EU-domstolen i en dom rörande en sjuksköterska som avskedats eftersom hon vägrat att gå till sitt arbete.

Specialdomare i arbetsrätt

Specialisering. Stockholms tingsrätt slopade alla specialavdelningar. Utom hanteringen av arbetsrätten.– Jag tycker inte att det är en dum idé att låta några få domstolar specialisera sig på arbetsrätten. Den är så speciell både när det gäller själva processen och reglerna.

Riskerar uteblivna sjukintyg mitt jobb?

Min arbetsgivare har bestämt att jag måste lämna förstadagsintyg. Jag har uppfattat att sjukersättningen kan dras in annars. Men kan jag även mista jobbet om jag inte lämnar in sjukintyg och då har ”ogiltig frånvaro”? Finns en gräns för när en arbetsgivare kan eller får säga upp den som inte lämnat sjukintyg?

Svenska lagar, praxis & regler!