Betalningen och inte arbetet är avgörande för taxeringsår vid ROT-avdrag

En man som nekats ROT-avdrag eftersom att han redan fått maxbeloppet i skattereduktion under 2011 överklagade och hävdade att att det måste vara arbetet och inte betalningen som är avgörande för vilket år som avdraget ska gälla. Förvaltningsrätten menar dock att det är betalningen som är avgörande.