Hovrätts- och kammarrättscheferna: "Det är svårt att se att nämndemännen har någon naturlig uppgift"

Avskaffa nämndemännen i hovrätterna och kammarrätterna och se över om de överhuvudtaget ska vara kvar i underrätterna. Dessutom bör det alltid krävas prövningstillstånd för att få upp ärenden till hovrätterna och kammarrätterna. Det kräver hovrätts- och kammarrättspresidenter från hela Sverige i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag.