444 gripanden mot ett tusental livsstilskriminella ska minska sommarbrotten

Ett tusental personer i Sverige - mestadels män mellan 20 och 50 år - står för en mycket stor andel av alla så kallade vardagsbrott. Regeringen har krävt att polisen ska ta tag i problemet och den första redovisningen av polisens insatser har nu kommit lagom till sommaren.