Åklagare begär resning i Quickfall

På tisdagen kommer chefsåklagare Bengt Landahl att lämna in en resningsansökan till hovrätten för Övre Norrland gällande ett av de mord som Thomas Quick, numera Sture Bergwall, dömts för.