Arrestvakt stal från intagen – och förfalskade protokoll med kollegas namn

En arrestvakt vid Stockholmspolisen stal 2 000 kronor ur en frihetsberövad persons plånbok och signerade avvisiteringsprotokollet med en vaktkollegas namn .Han döms nu, mot sitt nekande, för stöld och osant intygande.