Brister i rutinerna för hemlig avlyssning av misstänkta och advokater

Polisen måste bli bättre på att hantera situationer då konfidentiella samtal mellan en misstänkt och hans försvarare plötsligt dyker upp i samband med hemlig telefonavlyssning och buggning. Det slår Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden fast i en rapport.