Därför ville Sten Andersson inte underteckna debattartikeln med de andra hovrättspresidenterna

Bilder

Sten Andersson, chef för Göta hovrätt, är den enda av Sveriges sex hovrättspresidenter som inte ville underteckna dagens debattartikel i Svenska Dagbladet om nämndemän och prövningstillstånd.