Delägare på advokatbyrå fast i prostitutionshärva

En delägare på en advokatbyrå i Stockholm togs på bar gärning av polisen efter att köpt sex av två prostituerade kvinnor från Lettland. Han får nu böta 30 000 kronor.