Domstolar lever inte upp till regeringens tidskrav

Många får vänta länge på att få sitt fall prövat i domstol och det kan få allvarliga konsekvenser. – Varje person som väntar på att få sitt mål avgjort är ett misslyckande, säger Barbro Thorblad, generaldirektör för Domstolsverket.