Färre personer misstänktes för brott 2011

Trots att antalet anmälda brott ökade 2011 har antalet brottsmisstänkta personer under samma år minskat. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet.