Förlag JK-anmäler Kumlaanstalten

Förlaget bakom Scanbike JK-anmäler nu Kumlaanstalten sedan en intagen nekats prenumeration på tidningen.