Ingen ytterligare kritik från Statens ansvarsnämnd mot Barbro Jönsson för domstolstrots

Rikspolischefen begärde att Statens ansvarsnämnd skulle tilldela den före detta åklagaren, numera chefsjuristen, Barbro Jönssons en disciplinpåföljd. Statens ansvarsnämnd nöjer sig dock med de kritiska uttalanden som JO redan har gjort och skriver i övrigt av ärendet.