"Internationella brottmålsdomstolar – ingen arena för politisk propaganda"

Internationella brottmålsdomstolar ska fokusera på individuell skuld. De kan i och för sig bidra till att teckna en konflikts historia men denna strävan ska inte styra domstolarnas beslut. Det hävdar Mark Klamberg i en ny avhandling i internationell straffprocessrätt vid Stockholms universitet.