JK: Ersättning ska utgå för frihetsberövande enligt europeisk arresteringsorder

Justitiekanslern Anna Skarhed har beslutat att ersättning enligt frihetsberövandelagen ska utgå till en person som inte har fått tillgodoräkna sig frihetsberövande utomlands enligt en europeisk arresteringsorder.