JK och JO i var sin ringhörna – ny buggningslag splittrar tunga remissinstanser

”Utrymme för godtycke”, anser justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger. ”Rättssäkert”, anser justitiekanslern Anna Skarhed.  Lagförslaget om att utvidga statens rätt att använda buggning har placerat två av de tyngsta remissinstanserna i var sin ringhörna. JO avstyrker utredningens viktigaste förslag medan JK tillstyrker dem.