Kvarts miljard i skattehöjningar för grovt kriminella

Myndigheternas fokusering på de kriminellas pengar har gett resultat. Under 2011 beslutades om skattehöjningar på 250 miljoner kronor för personer inom den grova organiserade brottsligheten. Myndigheternas gemensamma satsning har också resulterat i drygt 200 utdömda fängelseår.