Malmö – det stora problembarnet i stor kartläggning av storstadsbrottslighet

Nya former av organiserad brottslighet dyker först upp i Malmö för att sedan sprida sig till övriga landet. Även om flest brott anmäls i Stockholm som uppger göteborgarna att de är mer utsatta för misshandel. Det visar Brottsförebyggande rådets stora kartläggning av storstadsbrottsligheten i Sverige.