Nämndemännen inte högt i kurs bland unga jurister

Det svenska nämndemannasystemet har de senaste åren utsatts för skoningslös kritik. I Juristbarometern 2012 får Sveriges unga jurister tycka till om systemet - och det är många som vill avskaffa det.