Riksåklagaren: Inga åklagarfel i barnläkarmålet

Riksåklagaren Anders Perklev har på eget initiativ granskat hur åklagarna har handlagt det så kallade barnläkarmålet där en läkare från Astrid Lindgrens barnsjukhus friades av tingsrätten från åtalet om dråp. RÅ:s slutsats är att det inte finns någon anledning att kritisera åklagarnas rättstillämpning.