Samtliga frias i andeutdrivningsmålet

På tisdagen friades de fyra personer som stått åtalade misstänkta för att ha utsatt en 12-årig flicka för omfattande kränkningar genom exorcism.