Tingsrätt ansåg att privat försvarare inte behövdes – ombud fick sätta sig på åhörarplats

Den åtalade mannen kom till Solna tingsrätt tillsammans med sin privata försvarare - som ombads att lämna sin klients sida och sätta sig på åhörarplats. Rättens ordförande får nu kritik från JO som konstaterar att det av tingsrättens egna anteckningar framgår att det inte fanns behov av någon försvarare.