Etikettarkiv: advokat

”Varje utredning är unik”

Trakasserier. Både TV4 och Svenska Akademien har anlitat advokat­byråer för att utreda de anklagelser om sexuella trakasserier som kommit fram genom #metoo-uppropet. Henrik Kjellander på Setter­walls advokatbyrå som lett TV4-utredningen ser #metoo som ett uppvaknande för arbetsgivarna. De kommer att behöva följa lagarna, som han tycker är väldigt bra och väl genomarbetade.

Var är grabbarna?

Kvinnorna dominerar juristutbildningarna och bland anställda arbetsrättare.Är det ett problem att killarna alltmer lyser med sin frånvaro?– Jag tror inte på enkönade arbetsplatser. Jag tror att det är bra för mina klienter och för vår arbetsmiljö att vi har både kvinnor och män anställda, säger advokat Pia Attoff, som fått kämpa för att hitta duktiga manliga arbetsrättare.

Deldom avkunnad mot en av de åtalade i målet åklagaren mot Göran Lindberg m.fl.

Efter förhandlingsdagen den 7 juli 2010 lade åklagaren ned åtalet mot advokat Kerstin Koortis klient. Åtalet avsåg köp av sexuell tjänst. Åklagaren lade ned åtalet då han inte längre ansåg att brottet kunde styrkas. Kerstin Koortis klient yrkade frikännande dom och ersättning för sina kostnader. Efter överläggning avkunnade tingsrätten frikännande dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Begäran om förordnande av ny rekonstruktör

Begäran om förordnande av ny rekonstruktör Saab-bolagen har begärt att en annan advokat än den tidigare föreslagne L-H Andersson ska förordnas som ny rekonstruktör. Skrivelsen publiceras på tingsrättens hemsida.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tre personer döms till fängelse för ekonomisk brottslighet

Varbergs tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål där en tidigare advokat och ytterligare två personer står åtalade för ekonomisk brottslighet. Alla tre döms till fängelse och näringsförbud.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen