Etikettarkiv: andra

TCO kräver granskning av Försäkringskassan

Nu protesterar ordföranden Eva Nordmark och tre andra tunga TCO-företrädare mot Försäkringskassans många avslag på sjukpenningen. De sjuka hamnar mellan stolarna när de inte har återfått sin arbetsförmåga och ändå skickas till Arbetsförmedlingen. De fyra kräver att regeringen ser över hur Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att två fåmansföretag bedriver samma eller likartade verksamhet när det ena företagets djurbesättning har överlåtits till det andra företaget.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ökad processuell rättvisa för patienter som ges rättspsykiatrisk vård

Förvaltningsrätten i Karlstad har för andra gången intervjuat patienter som vårdas inom rättspsykiatrin för att undersöka hur de uppfattar domstolens prövning av tvångsvården. – Undersökningarna är unika eftersom domstolens egna domare har deltagit i intervjuerna för att lyssna direkt på patienterna. Nu fördjupar domstolen arbetet med att åstadkomma en domstolsprövning som är tydlig för…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Information inför huvudförhandling i mål nr B 1071-1

Måndagen den 27 november inleds huvudförhandlingen i mål nr B 1071-17 angående åtal för mord m.m. För att möta det stora intresset från media kommer medhörning från angränsande sal vara möjlig den första och den andra förhandlingsdagen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Rättegång om mord i Åkersberga

Attunda tingsrätt inleder måndagen den 20 november 2017 en rättegång som behandlar åtalet för mord på en ung man i Åkersberga den 18 juni 2017. Åklagaren har i andra hand gjort gällande att gärningen ska bedömas som synnerligen grov misshandel och vållande till annans död.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen bedömer om ett narkotikabrott ska betraktas som grovt eller synnerligen grovt

En man åtalades för att under fyra veckor i juli 2016 ha hanterat cirka 1 kg kokain och drygt 7 hg cannabis samt ha förmått tre andra personer att förvara och överlåta narkotika. En grillkiosk centralt belägen i en Stockholmsförort hade använts vid narkotikaförsäljningen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Malmö tingsrätts omfattande mål om grova bedrägerier, dataintrång m.m.

Idag har åtal väckts mot åtta personer för delaktighet i omfattande grova bedrägerier, grova dataintrång m.m. Åtalet kommer att handläggas tillsammans med andra åtal som tidigare har väckts mot vissa av de som nu åtalas. Den kommande huvudförhandlingen är en av de mest omfattande som tingsrätten har handlagt. Totalt beräknas huvudförhandlingen ta ca 55 dagar. Det är också fråga om ett mycket…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen beviljar resning i våldtäktsmål

I februari 2003 dömdes en man till fängelse 14 år för våldtäkter och grova våldtäkter mot en minderårig dotter. Åtalet vilade i stor utsträckning på dotterns berättelse. Senare lämnade dottern uppgifter om att hon hade utsatts för nya övergrepp av andra personer. Dessa uppgifter visade sig till viss del vara felaktiga och kunde i andra delar ifrågasättas. Högsta domstolen har bedömt att det fin…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen dömer i mål om ersättning vid s.k. card sharing

Den som utan tillstånd har gjort kodade tv-sändningar tillgängliga för andra ska betala skälig ersättning till den som utför sändningarna. Frågan i Högsta domstolen var hur ersättningsbeloppet ska beräknas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen förordnar att ett överklagande som har förklarats förfallet åter ska tas upp i hovrätten

En man dömdes av tingsrätten för bl.a. sexuellt utnyttjande av underårig till fängelse i sex månader. Efter att han överklagat domen hölls huvudförhandling i hovrätten under två dagar. När den andra förhandlingsdagen skulle inledas var mannen inte på plats. Endast hans offentlige försvarare och ombud var närvarande. Mannen hade på morgonen samma dag meddelat hovrätten att han inte hade vaknat a…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Långvarig häktning med isolering ska beaktas när straffet bestäms

Åklagaren kan med rättens tillstånd besluta att en häktad också ska vara underkastad vissa restriktioner när det gäller kontakterna med andra människor. En lång tids isolering innebär dock svåra psykiska och fysiska påfrestningar för den häktade. Högsta domstolen har nu klargjort att en långvarig häktning med isolering ska beaktas när straffet bestäms.  I det överklagade målet hade sex…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen