Etikettarkiv: arbete

Jämställdhetsministern besöker Förvaltningsrätten i Karlstad

Media bjuds in till jämställdhetsminister Åsa Regnérs besök på Förvaltningsrätten i Karlstad den 6 februari. Ministerns besök syftar till att uppmärksamma Sveriges Domstolars arbete med jämställdhetsintegrering.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Nytt inlägg på domarbloggen

I veckans blogginlägg skriver rådmannen Kian Moazzez Amraée om BRÅ:s rapport Enhetligt dömande i tingsrätter, och ett föredrag som författaren höll för tingsrättens domare. Detta föredrag är en del i vårt arbete som pilotdomstol för jämställdhetsintegrering.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Två domar från Migrationsöverdomstolen: Förlängning av uppehållstillstånd för arbete beviljas efter helhetsbedömning

Migrationsöverdomstolen bifaller överklaganden angående förlängning av uppehållstillstånd för arbete eftersom anställningsvillkoren har varit uppfyllda under tidigare tillståndsperioder.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör mål om mäklarprovision

Högsta domstolen har i dag i en dom avgjort en tvist om vilken av två mäklare som har rätt till provision från säljaren. Den först anlitade mäklaren hade anvisat en spekulant till säljaren utan att någon affär blev av. Domstolen avslår mäklarens provisionskrav beträffande ett avtal som säljaren senare ingick med den anvisade spekulanten, eftersom det var den andre mäklarens arbete som hade haft…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

När chefen har en diagnos

Allt fler i arbetslivet har psykiatriska diagnoser som adhd och asperger. Även chefer.Lag & Avtal har pratat med Tommy Mäkelä, som har flera funktionsnedsättningar men ändå är chef.Vi har också träffat Hanna, som kände sig tvingad att byta arbete för att hennes chef var omöjlig att jobba med.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

En myndighet har haft ett sådant inflytande över och insyn i ett av myndigheten anlitat fristående konsultföretags arbete att handlingar som förvarats hos företaget ansetts förvarade för myndighetens räkning och därmed utgjort allmänna handlingar.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

På fredag twittrar vi om jämställdhet

Tillsammans med några andra domstolar i Sverige är Södertörns tingsrätt pilotdomstol för jämställdhetsintegrering under år 2017. Den 31 mars har Södertörns tingsrätt ett uppstartsmöte om detta arbete för all sin personal.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattereduktion för hushållsarbete

Fråga om hur arbetskostnaden för ett arbete som utförts till fast pris ska bestämmas vid tillämpningen av bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete. (Mål nr 5908-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1583-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om hur arbetskostnaden för ett arbete som utförts till fast pris ska bestämmas vid tillämpningen av bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete. (Mål nr 5908-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1583-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen