Etikettarkiv: Arbetsmiljö

Högsta domstolen har i en dom förklarat att bestämmelserna om företagsbot inte ska tillämpas på kommunal grundskoleverksamhet.

För att någon ska få företagsbot krävs bl.a. att ett brott har begåtts i utövningen av näringsverksamhet. Målet gällde ett fall där en olyckshändelse, som bedömdes som ett arbetsmiljöbrott, hade inträffat under en slöjdlektion. Frågan var om den kommunala grundskoleverksamheten skulle anses vara näringsverksamhet. Högsta domstolen har nu besvarat frågan nekande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Pressmeddelande

Kammaråklagaren Åse Schoultz vid Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål, åklagarkammaren i Östersund, har idag väckt åtal mot fem personer för ett flertal fall av grova jaktbrott och jakthäleribrott, medhjälp och anstiftan till sådana brott, samt för grova vapenbrott, vapenbrott av normalgraden och artskyddsbrott. Det är totalt fråga om 23 åtalspunkter. De aktuella brotten…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död.

Örebro tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål där åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål åtalat verkställande direktören vid ett kursgårdsbolag, som bedriver verksamhet i Askersunds kommun, och en till bolaget inhyrd instruktör för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död. Åklagaren har samtidigt väckt talan mot kursgårdsbolaget och begärt att tingsrätten, på…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Bygg en sköld mot stress på arbetsplatsen

Den nya föreskriften väckte oro hos många chefer, som undrade hur de skulle leva upp till kraven.– Som chef i en slimmad organisation med hög arbetsbelastning är det lätt att känna sig maktlös, säger Eva Linér, organisationskonsult och tidigare arbetsmiljöinspektör.Hon har utarbetat ett sätt att motarbeta stress genom att fokusera på stöd i stället för på själva stressen. Metoden presenterar hon i handboken Skydd mot stress – det finns!.

Platschef frikänns från arbetsmiljöbrott med dödlig utgång

I oktober 2011 inträffade en arbetsplatsolycka med dödlig utgång på en produktionsanläggning i Vaggeryds kommun. Den tragiska olyckan skedde i samband med att ett arbete på en pelletspress skulle utföras. Den platschef som stått åtalad för arbetsmiljöbrott vid Jönköpings tings-rätt frikänns från arbetsmiljöbrott och bolaget där arbetsplatsolyckan med dödlig utgång inträffade slipper betala…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om föreläggande enligt arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöverket har beslutat inte meddela något förbud eller föreläggande avseende att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder till personalen. Högsta förvaltningsdomstolen har instämt i de skäl Arbetsmiljöverket angett i beslutet, nämligen att arbetsmiljölagen inte innehåller krav på att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder som inte är skyddsutrustning. Inte heller har verket…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen