Etikettarkiv: avtal

Calmfors: Kollektivavtalen upprätthålls av arbetsgivarna

Sjunkande facklig organiseringsgrad utgör ett potentiellt hot mot kollektivavtalssystemet på lång sikt. Än så länge är de flesta företag positiva till kollektivavtalen men den inställningen kan ändras. För att göra kollektivavtalen mer attraktiva kan ett förslag vara att införa sifferlösa avtal även i privat sektor. Detta konstateras i en arbetsmarknadsekonomisk rapport om kollektivavtal som presenterades under tisdagen.

Dom i mål om offentlig upphandling

Frågan i målen var om flera avtal som har direktupphandlats ska anses vara av samma slag och därför värdena av dem ska räknas samman vid bedömningen av om beloppsgränsen för när direktupphandling är tillåten har överskridits.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Striderna om strejkvapnet

Rätten att strejka ifrågasätts i dag både nationellt och inom Europa.I EU pågår ett spel för att begränsa följderna när flygledare strejkar. Och i Göteborg väcker Hamnarbetarförbundets konflikt med arbetsgivarna krav på inskränkningar när det gäller strejkvapnet.Lag & Avtal har därför besökt både flygledartornet och hamnen för att reda ut varför striderna rasar.

Hamnkonfliktens moment 22

STREJK. Hamnarbetarförbundets stridsåtgärder i Göteborgs hamn kan stjälpa den svenska konflikträtten. Förbundet har erbjudits avtal i utbyte mot fredsplikt. Många frågar sig varför de inte skriver på, men Lag & Avtal kan avslöja att ingen lösning skulle ge förbundet rätt till förhandlingar om medlemmarnas villkor.

Taxichaufförer som kört för UberPop får behålla taxilegitimation

De två förarna med giltiga taxiförarlegitimationer ingick avtal med ett företag som förmedlade körningar genom UberPop och tog emot betalande passagerare genom tjänsten. Förarna dömdes till dagsböter i allmän domstol och på grund av detta återkallade Transportstyrelsen förarnas taxiförarlegitimationer. Kammarrätten i Stockholm anser dock att det räcker med att varna taxiförarna.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Statens avtal i hamn

Nu är avtalen slutna på det statliga området. Det innebär att alla stora avtalsområden är färdigförhandlade.   Arbetsgivarverkets nya förhandlingschef Anna Falck är nöjd med den första statliga avtalsrörelse som hon lett, när avtalen för 200 000 medarbetare är undertecknade.  – Det här ger mersmak, säger hon till Lag & Avtal.