Etikettarkiv: Barn

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om utredningen i ett mål om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ger tillräckligt stöd för slutsatsen att ett litet barn har utsatts för fysisk misshandel eller brister i omsorgen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En 45-årig man döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i tre månader och skyddstillsyn

Idag, den 27 december 2017 kl. 14.00, meddelar tingsrätten dom i B 2331-17. En 45-årig man döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i tre månader och skyddstillsyn. Den 45-åriga mannen döms för att han innehavt och spritt pornografiska bilder och filmer på barn till andra. Brottet rubriceras som grovt brott eftersom det avsett ett stort antal bilder och filmer, där vissa är att bedöma s…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Vid växelvis boende ska vårdnadshavarna bestämma förskoleplacering tillsammans

En stadsdelsnämnds beslut att bevilja förskoleplacering utan båda vårdnadshavarnas godkännande underkänns av Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten delar därmed förvaltningsrättens bedömning att beslut om placering i förskola för barn med växelvis boende måste fattas gemensamt av vårdnadshavarna.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man döms till tio års fängelse för sexualbrott via internet

Uppsala tingsrätt har idag meddelat dom mot den man som åtalats för att via internet ha begått sexuella övergrepp mot ett stort antal barn boende i utlandet. Han döms bland annat för grov våldtäkt mot barn och påföljden bestäms till fängelse i tio år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om föräldrapenning

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om Försäkringskassan får återkräva föräldrapenning som lämnats felaktigt för barn som varit bosatta utomlands när kassan i ett ärende om barnbidrag för samma barn informerats om barnens bosättning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Asylansökan från utlänning med skyddsstatus i annan EU-stat ska prövas i Sverige

En asylansökan från en person som har beviljats skyddsstatus i en annan EU-stat ska inte avvisas utan prövas i sak om Migrationsverket samtidigt som denna ansökan handläggs också prövar en asylansökan för sökandens barn och barnet beviljas permanent uppehållstillstånd som flykting i Sverige.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Målet om sexuella övergrepp på barn över internet

  Den rättegång som har pågått i Uppsala tingsrätt sedan den 28 september mot en man som misstänks för sexuella övergrepp via internet mot ett stort antal barn bosatta i utlandet beräknas avslutas under vecka 45. Slutanföranden kommer enligt den nuvarande planeringen att hållas torsdagen den 9 november, och förhandlingen kommer då åter att hållas inför öppna dörrar.  

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man åtalad för sexuella övergrepp på barn över internet

Den 25 september väcktes åtal vid Uppsala tingsrätt mot en man som påstås ha begått sexuella övergrepp på ett stort antal barn bosatta i utlandet. Övergreppen ska enligt åtalet ha skett via internet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kostnader för umgänge med barn kan beaktas vid utmätning

Högsta domstolen har beslutat att ändra Kronofogdemyndighetens praxis att vid löneutmätning inte beakta att en gäldenär kan ha kostnader för umgänge med sina barn.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar dom rörande sexuellt ofredande

Ett åtal rörande sexuellt ofredande ogillades av hovrätten. Den åtalade mannen hade upprepat och närgånget begärt att få köpa sex av en person som var under arton år. Hovrättens avgörande motiverades med att mannens agerande utgjorde ett försök till köp av sexuell handling av barn, ett brott som mannen inte var åtalad för. Det förelåg då, enligt hovrätten, också hinder mot att döma honom för…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har i dag ogillat ett åtal om egenmäktighet med barn

Ett barn blev efter umgänge kvar hos den förälder som inte hade vårdnaden om barnet. Barnet ville stanna hos umgängesföräldern. Vårdnadsföräldern visste var barnet befann sig och kunde såväl besöka som ta med sig barnet. Tingsrätten och hovrätten ansåg att umgängesföräldern inte hade gjort tilläckligt för att barnet, som var drygt tolv år, skulle kunna överlämnas till vårdnadsföräldern och dömd…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål angående grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål angående grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Fråga om förutsättningarna för att besluta om vård enligt 1 och 2 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga vid misstanke om s.k. skakvåld eller annat tillfogat yttre våld mot huvudet på ett sex månader gammalt barn. (Mål nr 991-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5470-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tysk diakon döms för människosmuggling, ringa brott

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål där en diakon från Rostock har kört en syrisk kvinna och hennes två barn från Tyskland till Sverige. Diakonen döms för människosmuggling. Enligt tingsrätten är brottet att anse som ringa och påföljden bestäms därför till dagsböter.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har i dag ogillat ett åtal om egenmäktighet med barn

Ett barn blev efter umgänge kvar hos den förälder som inte hade vårdnaden om barnet. Barnet ville stanna hos umgängesföräldern. Vårdnadsföräldern visste var barnet befann sig och kunde såväl besöka som ta med sig barnet. Tingsrätten och hovrätten ansåg att umgängesföräldern inte hade gjort tilläckligt för att barnet, som var drygt tolv år, skulle kunna överlämnas till vårdnadsföräldern och dömd…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

60-årig man döms för våldtäkter mot barn

Skaraborgs tingsrätt meddelade den 22 juni 2017 dom gentemot en 60-årig man som åtalats för bl.a. våldtäkt grovt brott. Mannen har erkänt tre fall av övergrepp av sexuell natur mot två av målsägandena. Tingsrätten finner att mannen gjort sig skyldig till de påstådda brotten och dömer honom för upprepade våldtäkter mot barn, grovt brott, gentemot tre målsägande. Tingsrätten lägger främst…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen