Etikettarkiv: Bokföringsbrott

Tingsrätten fäller för mord i mål där kropp påträffats i bagageutrymme på en bil

En man i 60-årsåldern försvann i mars 2016. Hans kvarlevor hittades i en bil drygt ett år efteråt, i juni 2017. Nu dömer en enig tingsrätt bilens ägare för mord till fängelse 17 år. Han döms även för grovt bokföringsbrott och grov förskingring mot 7-Eleven.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har tagit ställning till om en tilltalad var ansvarig för bl.a. bokföringsbrott såsom faktisk företrädare för ett delägt fåmansbolag

En hälftendelägare, tillika styrelsesuppleant, i ett fåmansaktiebolag har inte ansetts utöva ett bestämmande inflytande i bolaget. Det var den andre delägaren som ombesörjde bokföringen och utgjorde styrelsen i bolaget. Åtalet om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll har ogillats.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen klargör förutsättningarna för bokföringsskyldighet vid brottslig verksamhet

Högsta domstolen konstaterar i sin dom att en person som mot betalning förmedlat hyreskontrakt till bostadslägenheter var bokföringspliktig för verksamheten. Han kunde därför dömas för bokföringsbrott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Långa fängelsestraff för ekonomisk brottslighet i byggbranschen

Södertörns tingsrätt har idag dömt åtta personer till fängelse i mellan åtta månader och fyra år för grova skattebrott och grova bokföringsbrott. Brottsligheten har bestått i att bolag betalat svarta löner till sin anställda.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Riksdagsledamot döms för bokföringsbrott

En riksdagsledamot har idag dömts av Svea hovrätt för bokföringsbrott till villkorlig dom och böter. Hovrätten har däremot inte skiljt honom från uppdraget som riksdagsledamot.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

DOM I MÅLET OM PORRFAKTUROR

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dag dömt en 43-årig huvudman till fängelse i åtta månader för grovt bokföringsbrott, olaga tvång i sex fall avseende s.k. porrfakturor, grovt brott mot personuppgiftslagen samt grovt förtal. Ytterligare en tilltalad döms för olaga tvång till villkorlig dom och böter. Tre andra tilltalade döms till villkorlig dom och böter för olika brott, bl.a….

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Frikännande dom mot styrelseledamot i Samtid & Framtid AB

Sammanfattning Södertörns tingsrätt har i dom denna dag ogillat åtalet mot en styrelseledamot i Samtid & Framtid AB för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Tingsrätten har dömt den person (konsulten) som enligt ett avtal med Samtid & Framtid AB har haft att sköta den löpande bokföringen men underlåtit att göra detta för medhjälp till bokföringsbrott till villkorlig dom i förening med 1…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Trond Sefastsson döms för mutbrott och bokföringsbrott till villkorlig dom och dagsböter

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål där journalisten och juristen Trond Sefastsson stått åtalad för grovt mutbrott i två fall.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

14 års fängelse

Göteborgs tingsrätt har idag i ett mål med 13 tilltalade dömt en 56-årig man till fängelse i 14 år för anstiftan av mord, medhjälp till försök till mord, grovt skattebedrägeri, grovt bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll, grovt brott, och grovt dobbleri.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Linköpings tingsrätt meddelar dom i omfattande ekobrottmål

Tingsrätten har kl. 11 idag meddelat dom i ett omfattande s.k. ekobrottmål, B 1234 -05. Huvudförhandlingen tog 26 dagar i anspråk. Målet omfattar åtal i 28 punkter mot 30 tilltalade, huvudsakligen med hemvist i Stockholmstrakten. Brottsligheten som härrör från 2004 – 2005 avser i huvudsak grovt skattebrott, skattebrott, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll, medhjälp till dessa brot…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Göteborgs tingsrätt har i dag meddelat dom i det s.k. kassaregistermålet

Göteborgs tingsrätt har idag meddelat dom i ett uppmärksammat ekobrottmål. I målet åtalades nio ställföreträdare för åtta restauranger i Västsverige för grova bokföringsbrott och grova skattebrott i restaurangerna. I en av restaurangerna åtalades också en anställd för medhjälp till brottsligheten. Dessutom åtalades två personer – ägaren och en anställd – i ett bolag för medhjälp till de påstådd…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Attunda tingsrätt meddelar dom i mål som gäller lån utan säkerhet

I dag har Attunda tingsrätt meddelat dom i B 6803-10 som är ett omfattande mål om grovt bedrägeri, grov trolöshet mot huvudman, grovt penninghäleri och grovt bokföringsbrott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen klargör förutsättningarna för bokföringsskyldighet vid brottslig verksamhet

Högsta domstolen konstaterar i sin dom att en person som mot betalning förmedlat hyreskontrakt till bostadslägenheter var bokföringspliktig för verksamheten. Han kunde därför dömas för bokföringsbrott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Artister frias från åtal för skattebrott

Artisterna Martin Stenmarck, Magnus Carlsson och Lotta Engberg har idag friats från åtal för skattebrott. Artistbokaren som ordnat framträdanden med dem och andra artister döms för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott till fängelse ett år och nio månader. Han meddelas också näringsförbud i fem år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten dömer två styrelseledamöter i Fly Me Europe AB för grovt bokföringsbrott till fängelse i sex månader.

Hovrätten dömer två styrelseledamöter i Fly Me Europe AB för grovt bokföringsbrott i företaget men frikänner VD:n från detta brott. Styrelseledamöterna och VD:n frikänns även från grov oredlighet mot borgenärer alternativt grov trolöshet mot huvudman. Hovrättens ledamöter är dock inte ense utan två ledamöter vill döma styrelseledamöterna och VD:n för grov oredlighet mot borgenärer.      

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandlingen avslutad i Panaxiamålet

Stockholms tingsrätt har den 11 december 2013 avslutat huvudförhandlingen i målet om grovt bokföringsbrott, grov förskingring, grov trolöshet mot huvudman, grov stöld, m.m. (i media känt som ”Panaxiamålet”).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i Panaxiamålet

Stockholms tingsrätt har idag den 17 januari 2014 meddelat dom i målet om grovt bokföringsbrott, grov förskingring, grov trolöshet mot huvudman, grov stöld, m.m. (i media känt som ”Panaxiamålet”).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål om svindleri i samband med ett planerat köp av fildelningssajten The Pirate Bay

Svea hovrätt har idag dömt en man för svindleri och bokföringsbrott till villkorlig dom med 240 timmars samhällstjänst.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i EKO-brottmål

Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i ett omfattande EKO-brottmål. 11 män och en kvinna har stått åtalade för omfattande grova bokföringsbrott, grova skattebrott och medhjälp till sådana brott. Två av männen har även varit åtalade för grov näringspenningtvätt och en av dem för överträdelse av tidigare meddelat näringsförbud.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten ogillar huvuddelen av åtalet i mål om ekonomisk brottslighet med leasingavtal

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett större mål om ekonomisk brottslighet som främst gäller bedrägerier, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Åtalet grundas i stora delar på ett tiotal leasingavtal, som åklagaren har påstått inte motsvaras av verkliga affärshändelser. Hovrätten anser att det inte är bevisat att mer än två av leasingavtalen är falska och ogillar därför huvuddelen…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen